Dún

Thuaidh

A bhuíochas leis an Roinn Pobal ó thuaidh cuireadh maoiniú ar fáil do Chiste Pobail i dTreo Sheachtain na Gaeilge le Energia 2021. Leis an maoiniú seo tá scoth na n-imeachtaí á n-eagrú agus is féidir tuilleadh eolais a fháil futhú sa leabhrán thíos.

Thanks to additional funding from the Department of Communities we have been able to provide funding for our Community Fund working towards Seachtain na Gaeilge le Energia. Community groups have organised great events and you can find more information about them in the booklet below.

A bhuí leis an Roinn Pobal ó thuaidh fuair na grúpaí seo a leannas maoiniú ón gCiste Pobail i dtreo Seachtain na Gaeilge le Energia 2021:

 • County Down Rural Community Network
 • Raidió Fáilte
 • Armagh Robinson Library
 • Glór Mhachaire Fíolta
 • Pobal ar a’n Iúl
 • Míle Fáilte
 • Tús Nua Fearmanach
 • An Droim Mór CLG
 • Glór na Speiriní
 • Institiúid Cheannasaíocht na hÉireann, Cabhán an Chaorthainn
 • CLG Eoghan Rua Chill Rua
 • Cumann Leath Chathaill
 • An Coire
 • Laochra Loch lao CLG
 • Fóram na nÓg
 • Croí Éanna
 • Friends of Sliabh Fuait
 • CLG Naomh colm, Bail na Scríne
 • Cairde na mBeann
 • CLG Uladh
 • Cumann Cultúrtha Mhic Reachtain
 • Craobh Ghleann an Iolair
 • Glór Uachtar Tíre
 • Gaelphobal Ard Mhacha Theas
 • Feis Oileáin agus Cluaine
 • Turas
 • Ionad Uíbh Eachach
 • Naiscoil na Banna
 • Glór Dhún Geimhin
 • Glór na Móna
 • Cairde Teo
 • Coiste Forbartha Charn Tóchair
 • All Set Project
 • Cultúrlann McAdam Ó Fiaich
 • 3 Ghrúpa ag obair le chéile faoi scáth Ghlór na Maoile.
 • Coiste Ghaeloideachas Chromghlinne
 • Gaeláras ltd (Cultúrlann Uí Chanáin)
 • An Droichead Teo
 • Aonach Mhacha
 • Quotidian – Word on the Street
 • Gaelscoil Aodha Dhuibh
 • Craobh an Iúir
 • An tUltach
 • Naíscoil na Fíobha
 • Club Óige Luraigh
 • CLG Mhícheáil Mhic Dhaibhéid