Dún
Amhránaíocht agus Ceol

Tá na hamhráin ó CEOL 2016 & 2017 le hEoghan McDermott ar fáil ar YOUTUBE agus tá na liricí le feiceáil iontu.

Biongó

Is bealach an-mhaith é seo le huimhreacha a chleachtadh!

Imeacht: Eagraíonn duine am agus áit le biongó trí Ghaeilge a chur ar siúl – idir scolairí agus mhúinteoirí, nó scolairí d’aoiseanna difriúla. Caithfear cártaí le huimhreacha a chló amach agus pinn a chur ar fáil. D’fhéadfá é a dhéanamh i rith an lae, nó imeacht leanúnach a dhéanamh as san oíche agus cuireadh a thabhairt do thuismitheoirí páirt a ghlacadh freisin.

Tóraíocht Taisce

Imeacht: Roinn an rang i ngrúpaí de 4/5. Cuir duais/bronntanas i bhfolach atá éigin sa seomra/scoil/chlós. D’fhéadfadh an duais seo a bheith mar lá saor ón obair bhaile mura bhfuil aon duais ‘ceart’ agat.

Ansin, cur leid amháin thuas ar an gclár. Bíodh leideanna eile agat curtha timpeall an tseomra/na scoile srl, nó bíodh ar na daltaí ceist a chur ar dhuine éigin le níos mó eolais a fháil.

Rang Ealaíne/Corpoideachais

Ná déan dearmad gur féidir gnáthcheacht scoile a reáchtáil trí Ghaeilge. m.sh.: má tá cluiche peile/iománaíochta/cispheile, srl. ar siúl sa rang corpoideachais, déan as Gaeilge é! Bíodh ar na daltaí Gaeilge a labhairt sa rang – ‘caith an liathróid, téigh leat féin! Anseo, anseo!

Ar chlé/ar dheis! Táimse saor!’ srl.. Fiú sa rang mata, bíodh ar na daltaí Gaeilge a úsáid agus iad ag comhaireamh nó uimhreacha a rá as Gaeilge. Bheadh ‘Frásaí an Lae‘ úsáideach ar an gclár bán don lá le cuidiú leo.

Caint ó dhuine áitiúil

Déan teagmháil le duine áitiúil – staraí/údar/file/amhránaí mór le rá. (Is fiú go mór teagmháil a dhéanamh leo go luath.)

Fiú mura bhfuil tú in ann teacht ar dhuine cáiliúil, faigh duine a úsáideann an Ghaeilge go laethúil – láithreoir ón stáisiún raidió áitiúil a bhíonn ag craoladh as Gaeilge. Is rud an-tábhachtach é go bhfeiceann na daltaí go bhfuil úsáid agus fiúntas ag baint leis an nGaeilge taobh amuigh den chóras oideachais.

Mearbhairshláinte

Déan plé ar chúrsaí meabhairshláinte trí Ghaeilge. Tá acmhainn iontach darb ainm BRÓGA CRÓGA curtha le chéile ag Ospidéal Ollscoil Phádraig le cuidiú libh. Déan íoslódáil ar an bpacáiste ANSEO!

Bain triail aisti - Surprise Yourself!