Dún

Lá na Meán Sóisialta

 

#LNMS18

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Leis an méid Gaeilge a úsáidtear ar líne ag fás in aghaidh an lae, bheartaigh foireann Sheachtain na Gaeilge gur chóir dúinn ceiliúradh a dhéanamh ar seo agus lá faoi leith a roghnú le ceiliúradh a dhéanamh ar an nGaeilge ar líne le linn Sheachtain na Gaeilge le Energia. Is í an Ghaeilge ceann de na 100 teangacha is gníomhaí ar líne. Is féidir Gaeilge a roghnú mar do theanga ar Facebook, Gmail, Twitter agus go leor eile.

Tá obair na gcapall déanta ag Facebook agus comhlachtaí idirnáisiúnta eile leis an teanga a chur chun cinn agus bíonn na mílte ag baint úsáid as a gcuid Gaeilge ar na meáin shóisialta.

Ar Déardaoin 16 Márta 2017 bhí Lá na Meán Sóisialta againn. D’iarramar ar dhaoine fud fad an domhain a gcuid Gaeilge a úsáid ar an lá seo ach go háirithe. Le páirt a glacadh ní raibh ort ach postáil a chur in airde ar chuntas ar ardán ilmheánach ar bith agus an haischlib #LNMS17 a chur leis. Ar 11 Márta 2020 beimid ag iarraidh ar dhaoine #LNMS20 a úsáid.

D’éirigh go hiontach leis an lá mar fheachtas idirnáisiúnta in 2017. Seoladh os cionn 3,000 tvuíteanna leis an #LNMS17, gan dearmad a dhéanamh chomh maith ar na céadta póstálacha a cuireadh in airde ar Facebook, Instagram agus Snapchat. Bhí an haischlib sa dara háit ag treochtú in Éirinn ar Twitter comh maith. Anuraidh 2018, bhí ceardlanna againn do dhaltaí meánscoile ar na meán shóisialta agus paineál cainte. Ba mhaith linn ár mbuíochas a ghabháil le gach duine a ghlac páirt sa lá.

An mbeidh tú linn an bhliain seo chugainn?

Imeacht LNMS17 in oifigí Facebook!

Mar chuid de Lá na Meán Sóisialta, reáchtáladh imeacht i gceannoifigí Facebook i mBaile Átha Cliath do dhaltaí meánscoile – d’fhreastal os cionn 80 dalta meánscoile ó 7 scoileanna fud fad na tíre air. Tógadh ar thuras timpeall na hoifigí iad sular éisteadar le painéal iontach cuimsitheach d’aoíchainteoirí. Is é an t-ábhar a bhí á plé ag an bpaineál ná neart na teanga ar líne sa lá ata inniu ann agus na buntáistí a bhaineann léithi sna gairmeacha proifisiúnta atá acu. Is féidir breathnú ar chraoladh beo den phainéal thuas – caint iontach spreagúil a bhí ann!

Facebook

  • ~ Athraigh do chuntas FB go Gaeilge
  • ~ Bí páirteach i ngrúpaí ar FB ar nós Gaeilge Amháin (Grúpa do phobal na Gaeilge timpeall an domhain)
  • ~ Cuir postálacha as Gaeilge in airde ar do leathanach féin

Twitter

  • ~ Athraigh do chuntas Twitter go Gaeilge
  • ~ Bain úsáid as na haischlibeanna #SnaG19 & #Gaeilge

Snapchat

  • ~ Lean cuntais Ghaeilge ar nós CnaGaeilge nó TG4TV
  • ~ Bí ag scríobh as Gaeilge ar do ghrianghraif

Instagram

  • ~ Lean cuntais Ghaeilge ar nós Raidió Rí-Rá, Seachtain na Gaeilge nó Conradh na Gaeilge

FACEBOOK

GMAIL

TWITTER

LINUX

MICROSOFT OFFICE

UAIR CÓDÁLA

AR GHUTHÁIN

Coimeád an litir síos le síneadh fada a aimsiú

AR RÍOMHAIRE

Brúigh Alt Gr + an litir le chéile le síneadh fada a fháil

Bain triail aisti - Surprise Yourself!