Dún

Lá na gCiorcal 15/3/23

Beidh ar a laghad ciorcal comhrá amháin ag tarlú i ngach contae do Lá na gCiorcal  Dé Céadaoin 15/3/23 mar chuid de #SnaG23 i mbliana.

Freastal ar chiorcal comhrá i do cheantar  thíos nó is féidir leatsa do cheann féin a bhunú. Nuair atá am, áit agus sonraí teagmhála agat don chiorcal comhrá, seol na sonraí chuig: caint@cnag.ie

An Clár Craobh Oirthear an Chláir 13:00 Caifé an Ghairdín, An Príomhshráid, an Scairbh, Co. an Chláir V94 HPX9
An Dún 3 SFLG 11:00- 12:00 Óstán Burrendale, an Caisleán Nua, Co. an Dúin, BT33 0JY
An Lú Craobh Dhún Dealgan 20:30 The Bartender, Sráid na Páirce, Dún Dealgan, Co. Lú, A91 V120
An Mhí Ciorcal Comhrá Bhaile Ghib 20:00 Teach Tárbhairne Kilberry, Cill Bhearaigh, an Uaimh, Co. na Mí, C15 PY79
Béal Feirste Ionad Uíbh Eachach 10:00 – 11:30 Ionad Uíbh Eachach, 34a Corrán Uíbh Eachach, Béal Feirste BT12 6AW
Aontroim Comhaltas Dhún Lathaí 19:30- 20:30 Halla Naomh Seosamh, Dún Lathaigh, Co. Aontroma, BT44 9AN
Ard Mhacha Craobh na Lorgan 18:30 CLG Naomh Peadar, an Lorgain, Co. Ard Mhacha BT67 9BA
BÁC Ciorcal Comhrá Mhargadh na Feirme 10:30- 12:00 Third Space, Margadh na Feirme, BÁC 7, D07 P440
Cabhán Gaeil Mhuinchille 20:00 Teach Tábhairne Oakland Arms, Sráid an Droichid, Muinchille, Co. an Chabháin, H16 KW62
Ceatharlach Glór Cheatharlach 12:00 Caifé Lambert, 16 Sráid Bhaile Átha Cliath, Ceatharlach, R93 X086
Ciarraí Craobh Thrá Lí 20:30 Óstán Meadowlands, Trá Lí, Co. Chiarraí, V92 DC83
Cill Chainnigh Ciorcal Chill Chainnigh 13:00 Bollards, Sráid Chiaráin, Cill Chainngh, R95 HY76
Cill Dara Cill Dara le Gaeilge 15:00 Aroma Mocha, 5 Málla an Mhóta, An Phríomhshráid Thuaidh, Nás na Rí, Co. Chill Dara W91 VA89
Cill Mhantáin Ciorcal Comhrá Chill Mhantáin 15:00- 17:00 The Hibernian Inn, 1 Ardán na Mara Ríoga, Bóthar na Trá, Bré, Co. Chill Mhantáin, A98 K3E8
Corcaigh Gaeilgeoirí Chois Laoi 18:30 Óstán Clayton, 10 Cé an Lapaigh, Cathair Chorcaí, T12 RD6E
Doire Glór Mhachaire Fíolta 19:30 The Terrace, 42-48 Sráid na hEaglaise, Machaire Fíolta, Co. Dhoire, BT45 6AW
Dún na nGall Céim Aniar 19:00 Áras Ros Goill, na Dúnaibh, Co. Dhún na nGall, F92 RX8C
Fear Mannach Sruth na hÉirne 10:00 Óstán Westville, Bóthar an Iompú Deiseal, Inis Ceithleann, Co. Fhear Manach, BT74 6HR
Gaillimh Gaeilge Locha Riach 11:00 Oifig Ghaeilge Locha Riach, 2 Sráid Uí Cheallaigh, Baile Locha Riach, Co. na Gaillimhe H62 C860
Iarmhí Craobh an Mhuilinn gCearr 11:00 Áras an Mhuilinn, Sráid Uí Shaothraigh, an Muileann gCearr, Co. na hIarmhí, N91 C924
Laois Ciorcal Phort Laoise 17:30 Leabharlann Phort Laoise, Teach Dunamaise, Cearnóg an Leastaraigh, Port Laoise, Co. Laoise R32 X702
Liatroim Craobh Chluainín 11:00 Caifé Fulacht Fiadh, Bóthar Scríneadh, Cluainín, Co. Liatroma, F91 NTT2
Loch Garman Craobh LG 11:00 Caifé Harpur Eleven, 13 Sráid Pheadair, Loch Garman, Y35 AX90
Longfort Ciorcal CLG 19:30 Áras Uí Bhriain, Páirc an Phiarsaigh, An Longfort, N39 VY28
Luimneach An CG, Ollscoil Luimnigh 14:00
Seomra na Gaeilge, Áras na dTeangacha, Ollscoil Luimnigh. Luimneach
Maigh Eo Togra Mhaigh Eo 11:00 Caifé Halla an Línéadaigh, Sráid Halla an Línéadaigh, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo. F23 AN24
Muineachán Ciorcal Comhrá Mhuineacháin 12:00 Óstán na Ceithre Séasúr, Cúil Seanach, Baile Mhuineaháin, H18 Y220
Port Láirge Ciorcal Comhrá Phort Láirge 11:00 Teach Tábhairne The Cove, Bóthar Dhún Mór, Port Láirge, X91 YK02
Ros Comáin Coiste na dTuistí 13:00 Óstán na Mainistreach, Bóthar na Gaillimhe, Ros Comáin, F42 F992
Sligeach Ciorcal Comhrá Bhaile an Mhóta 15:00 Leabharlann Bhaile an Mhóta, Sráid Taoiling, Baile an Mhóta, Co. Shligigh, F56 FT59
Tiobraid Árann Ciorcal Charraig na Siúire 11:00 Mary’s Pantry, Cearnóg Sheáin Uí Cheallaigh, Carraig na Siúire, Co. Thiobraid Árann, E32 TD32
Tír Eoghain Cairde Uí Néill 20:00 Gaelscoil Uí Néill, Cluain Eo, Oileán an Ghuail, Co. Thír Eoghain, BT71 4PU
Uíbh Fháile Biorra le Gaeilge 11:00 Ionad Oideachais Allamuigh Bhiorra, Bóthar an Iarnróid, Biorra, Co. Uíbh Fhailí, R42 FC98
Bain triail aisti - Surprise Yourself!