Dún

Imeachtaí SnaG

Tá imeachtaí Sheactain na Gaeilge le Energia 2023 le feiceáil anseo

Féach thíos go bhfuil roinnte smaointe & moltaí d’imeachtaí go bhféadfaí a reáchtáil mar imeacht Sheachtain na Gaeilge le Energia.

Sula leanann tú ort ag breathnú ar na moltaí thíos, ná dearmad gur féidir imeacht ar bith a reáchtáil as Gaeilge agus is féidir leis a bheith mar imeacht de chuid na féile. Ní gá don imeacht a bheith faoin teanga amháin
– is féidir leis a bheith bunaithe ar chultúr na tíre nó ábhar eile ar bith.

 • Maidin Tae / Caife
 • Turas Dúlra / Stairiúil
 • Picnic Ghaelach
 • Aonach Leabhar
 • Lá Spóirt
 • Turas chuig leabharlann áitiúil
 • Turas chuig iarsmalann áitiúil
 • Léamh gearrscéalta do ghasúir
 • Cuairt chuig Dánlann
 • Seó Puipéid
 • Smidiú Aghaidhe & Balúin
 • Cóisir do Pháistí
 • Mórshiúl Sráide
 • Turas Rothaíochta
 • Díolachán Cácaí / Bácáil

 • Potaireacht
 • Cócaireacht
 • Amhránaíocht
 • Ceol
 • Damhsa
 • Scríbhneoireacht / Filíocht
 • Cniotáil / Fuáil
 • Cóiriú Bláthanna
 • Ióga
 • Scileanna Sorcais
 • Surfáil

 • Grianghrafadóireacht
 • Ealaín
 • Ábhar Ceardaíochta
 • Cultúr / Oidhreacht
 • Scannáin Ghaeilge
 • Seó Faisin

 • Céilí / Ceolchoirm
 • Dráma
 • Geamaireacht
 • Seó Tallainne
 • Oíche seanchais / scéalaíochta
 • Seisiún Ceoil Traidisiúnta
 • Blaiseadh Fíona / Bia
 • Léacht
 • Comhrá Gaeilge
 • Oíche Filíochta
 • Comórtas Haiku
 • Cáirióice as Gaeilge
 • Dioscó Gaelach
 • Seoladh Leabhair / Albaim
 • Taispeántas Scannán
 • An Ghaeilge Factor
 • Comórtas Talainne
 • (ceol, damhsa, amhrán, dán, dráma, greann, hiopnóiseachas, draíocht!)

 • Amhránaíocht
 • Ceol
 • Damhsa
 • Ealaín
 • Filíocht
 • Scéalaíocht
 • Tráth na gCeist
 • Bréagchomórtas Teilifíse
 • Coinne Chéad Aithne
 • Babhláil
 • Peil / Iománaíocht
 • Snámh & Spórt eile
 • Tóraíocht Taisce
 • Culaith Bhréige
 • Biongó
 • Díospóireacht
 • Taispeántas na bhFuinneog
 • Gúrú Gramadaí na Gaeilge
 • Bácáil
 • Imirt Cártaí
 • Púl / Snúcar
 • Geandáil Ghasta
 • Cad é an pictiúr?
 • Dúrún Dúnmharaithe
 • Milliúnaí?
 • Clasaic Gailf

 • Clár raidió ar an stáisiún áitiúil
 • Bronnadh na bhFáinní
 • Téama i siúlóid Lá Fhéile Pádraig

Ceilí

Le socrú:
Ionad, ceol beo más féidir nó iPod, córas fuaime, damhsaí a bheith ar eolas ag na heagraithe, fear/bean an tí den scoth a spreagfaidh daoine.

Eile:
Cuireann spotduaiseanna & cluichí ar nós Damhsa na nDealbh go mór le céilí (nuair a bhíonn ar dhaoine stopadh nuair a stoptar an ceol, is féidir é a dhéanamh níos suimiúla agus srón le srón agus tuilleadh a dhéanamh!)

Ceolchoirm

Le socrú:
Banna mór le rá le Gaeilge nó ceann a chanann amhráin Ghaeilge ar na halbaim Ceol; Póstaeir; Cinntiú go labhraíonn an banna Gaeilge leis an slua agus/nó go gcanann siad amhráin as Gaeilge má tá siad acu; Bannaí áitúla a bhfuil amhráin Ghaeilge acu a chur ar siúl roimh ré, ionad, slua mór, beár, slándáil, córas fuaime, is fearr seo a shocrú in ionad a bhfuil siad seo ann cheana.

Dráma

Le socrú:
Ionad; stáitse; cúlra; aisteoirí nó grúpa drámaíochta.

Eile:
Is féidir dráma atá ann cheana a léiriú, ceann úr a scríobh nó ceann i dteanga eile a aistriú. Caithfear stiúrthóir a bhfuil taithí aige/aici a fháil. Is fearr líon na gcarachtar a choinneáil íseal don chéad iarracht.

Is féidir scoileanna meánleibhéal a mhealladh más drama é a bhfuil baint aige leis an gcuraclam scoile.

Maidin Caife

Le socrú:
Ionad le suíocháin, am oiriúnach do dhaoine (i ndiaidh páistí a fhágáil ar scoil / roimh léacht), áit le caife/tae a dhéanamh.

Le fáil:
málaí tae, caife, brioscaí, bainne, siúcra, cupáin, spúnóga, bosca bruscair.

Le déanamh:
Póstaeir a chrochadh, ríomhphost & téacsanna a scaipeadh.
Cuir stáisiún raidió Gaeilge nó ceol Gaeilge ar siúl!

Tráth na gCeist

Pinn, páipéar, clár bán agus maircéirí buana, ceartaitheoirí na mbabhtaí, 7 nó 8 mbabhta do 8 go 10 gceist.

Tá go leor ceisteanna sa lámhleabhar tacaíochta agus ar snag.ie ach déan cinnte roimh ré go bhfuil siad oiriúnach don ghrúpa! Ba chóir babhtaí ceoil agus pictiúir a bheith ann; duaiseanna; leathanaigh, ionad, ar nós tí tábhairne nó eile, suíocháin agus boird. Is féidir tráth na gceist a chur ar siúl do charthanacht. Is fiú duine a bhfuil taithí aige/aici caint os comhair slua a fháil.

Díospóireacht

Dhá fhoireann de thriúr a bhfuil taithí acu. Is fearr rún spéisiúil/greannmhar/conspóideach a roghnú, ionad ar nós léachtlainne, fear nó bean an tí chun daoine a chur i láthair, moltóirí, duine leis an am a thomhas, cloigín nó díreach cnag ar an mbord ag am faoi leith. Uisce do na cainteoirí, póstaeir/ríomhphost le daoine a spreagadh le teacht, nascadh le foireann díospóireachta áitiúil. Is féidir seo a dhéanamh níos feiceálaí/tarraingtí trí chainteoirí mór le rá a fháil ann le caint ar na hábhair chomh maith.

Ná dearmad, nuair atá na smaointe ar fad tagtha le chéile agus an t-imeacht réidh le dul, cláraigh an t-imeacht ar PEIG.ie leis an scéal a scaipeadh.

Cláraigh imeacht Sheachtain na Gaeilge le Energia