Dún

Acmhainní Eile

Bíonn ranganna á reáchtáil ag Conradh na Gaeilge i mBaile Átha Cliath agus i nGaillimh, is féidir tuilleadh eolais faoi na ranganna sin a fháil ag cnag.ie/cursai, ach is minic a bhíonn ranganna eagraithe ag craobhacha an Chonartha fud fad na tíre.

Le teacht ar eolas faoi ranganna atá á reáchtáil fud fad na tíre is fiú breathnú ar PEIG.ie. Má tá tú ar an eolas faoi ranganna atá á reáchtáil nach bhfuil curtha leis an suíomh is féidir teagmháil a dhéanamh le foireann PEIG trí r-phost a sheoladh go peig@cnag.ie.

 

Tá liosta de chiorcail cainte a bhíonn ar siúl in Éirinn & thar lear ag an nasc thíos. Muna bhfuil tú in ann teacht ar eolas faoi cheann i do cheantar féin is fiú cuardach idirlín a dhéanamh nó é a fhiosrú leis an leabharlann áitiúil.

Is féidir leatsa ciorcal cainte a chur ar bun chomh maith – i gcaifé nó teach tábhairne, i d’áit oibre, sa scoil áitiúil nó aon áit eile atá oiriúnach duitse & do do chairde/comhghleacaithe. Le cúnamh a fháil le ceann a bhunú is féidir teagmháil a dhéanamh le isleorbeirt@cnag.ie.

Is córas scrúdaithe é TEG d’fhoghlaimeoirí fásta Gaeilge.  Tá baint aige leis an bhFráma Tagartha Comónta Eorpach do Theangacha (Comhairle na hEorpa, 2001), mar sin aithnítear an cháilíocht TEG go hidirnáisiúnta.

Tá gach eolas faoi na leibhéil, siollabais & scrúduithe; mar aon le go leor acmhainní foghlama ag an nasc thíos.

An Siopa Leabhar – www.cnag.ie/siopa

Litríocht.com – www.litriocht.com

Siopa Gaeilge – www.siopagaeilge.ie

Siopa.ie – www.siopa.ie

Údar.ie – www.udar.ie

Nuachtáin

Raidió

 

Ar-líne

 

Irisí

 

Eile