Dún

Foirm Iontrála

 • CIONNÍOLLACHA DO NA COMÓRTAIS :

Caithfear liosta clóscríofa le hainm agus sloinne gach dalta, seoladh na scoile agus rannóg an chomórtais a chur chuig snag@cnag.ie le teastais a fháil (ar mhaithe le hainmneacha a bheith cruinn ar na teastais) nó clárú agus uaslódáil na hiarratais anseo.

 

RAIDIÓ

 • Comórtas grúpa atá i gceist sa chomórtas seo – moltar ar a laghad 4 dhuine an grúpa
 • Fad an chláir raidió 30 nóiméad ar a mhéad
 • Is féidir clárú agus uaslódáil d’iarratas anseo.

BLAGÁIL

 • Comórtais aonair atá i gceist sa chomórtas seo
 • Is aiste atá i gceist ach samhlaigh go bhfoilseofar ar líne é (glacfar le hiarratais lámhscríofa)
 • Is féidir é a bhunú ar aon ábhar, msh alt iriseoireachta, gearrscéal, léirmheas, dírbheathaisnéis srl
 • Is féidir clárú agus uaslódáil d’iarratas anseo.

FILÍOCHT

 • Comórtais aonair ata i gceist sa chomórtas seo
 • Is féidir na píosaí filíochta a bhunú ar aon ábhar
 • Is féidir clárú agus uaslódáil d’iarratas anseo.

EALAÍN (Don Bhunscoil)

  • Comórtas aonair atá i gceist sa chomórtas seo
  • Bíodh an píosa ealaíne bunaithe ar ‘Tionchar na Gaeilge ar mo shaol/bhaile féin’Seanfhocail.
  • Mar shampla:
   • Ceol trí Ghaeilge
   • Spórt trí Ghaeilge
   • Laochra na Gaeilge
   • Oidhreacht na Gaeilge i mo bhaile
   • Gaeilge sa bhaile/ar scoil
  • Is féidir clárú agus uaslódáil d’iarratas anseo.