Dún

Foireann

Brónagh Fusco
Brónagh Fusco

Comhordaitheoir Tionscadal Sheachtain na Gaeilge & Feachtais Feasachta ó thuaidh

bronagh@cnag.ie | Béal Feirste | 00353 (0)1 4757401

Cúlra: Is de bhunadh Iarthar Bhéal Feirste mé agus tháinig mé fríd an chórás gaeloideachais. Chuir mé céim sa Léann Éireannach agus Máistreacht sa taighde i gcrích in Ollscoil Uladh. Tá mé ag obair i bpobal na Gaeilge le blianta beaga anuas ar thógraí agus féiltí ealaíona, forbairt pobail, ardú feasachta agus stocaireachta.

Ról: Tá mé ag obair le Conradh na Gaeilge mar Chomhordaitheoir Tionscadail Sheachtain na Gaeilge le Energia agus Feachtais Feasachta ó thuaidh, agus bím ag comhordú agus ag cur Sheachtain na Gaeilge le Energia mar aon le tionscadail ardaithe feasachta eile de chuid Sheachtain na Gaeilge le Energia & Conradh na Gaeilge chun cinn i measc an phobail.

Jessy Ní Cheallaigh
Jessy Ní Cheallaigh

Comhordaitheoir Tionscadal, Feachtais Feasachta & Acmhainní Daonna

jessy@cnag.ie | Baile Átha Cliath | 00353 (0)1 4757401

Cúlra: Is as Baile Átha Cliath ó dhúchas mé ach tógadh i gContae an Chabháin mé. Bhain mé mo chéim amach sa Chumarsáid trí mheán na Gaeilge ag Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge ar an gCeathrú Rua i gConamara agus tá blianta tar éis curtha isteach agam ag obair chun an Ghaeilge a chur chun cinn i measc an phobail.

Ról: Is comhordaitheoir tionscadal & feachtais feasachta le Conradh na Gaeilge mé agus mar chuid de sin bím ag plé le heagrú agus cur chun cinn Seachtain na Gaeilge le Energia i mbliana.

Orlaith Nic Ghearailt
Orlaith Nic Ghearailt

Bainisteoir Sheachtain na Gaeilge & Feachtais Feasachta

orlaith@cnag.ie | Baile Átha Cliath | 00353 (0)1 4757401

Cúlra: Is as Co. Thiobraid Árainn dom. Dheineas staidéar ar an nGaeilge agus ar an nGearmáinis do mo bhunchéim i gColáiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath sular bhaineas M.A. i Scríobh agus Cumarsáid na Gaeilge amach ann.

Ról: Thosaigh mé ag obair le Seachtain na Gaeilge i mí an Mhárta 2016. Is iad na príomhdhulgais a bhíonn idir láimhe agam ná Seachtain na Gaeilge le Energia agus na meáin shóisialta dá cuid, feachtais feasachta de chuid Sheachtain na Gaeilge & Conradh na Gaeilge, ar nós Comhrá.

Seán Ó Murchadha
Seán Ó Murchadha

Feidhmeannach Sheachtain na Gaeilge & Feachtais Feasachta

sean@cnag.ie | Iúr Cinn Trá | 0044 (0)75 48393601 | 00353 (0)86 3352220

Cúlra: Tógadh i mbaile Mhuineacháin mé agus bhain mé céimeanna amach sa Ghaeilge agus sa stair, agus sa pholaitíocht. Bhí mé i m’Oifigeach Gaeilge le Comhaire Contae Liatroma agus tá Dioplóma sa Phleanáil Teanga agam.

Bíonn imeachtaí cosúil le Seachtain na Gaeilge le Energia á gcur chun cinn agam mar chuid den obair um ardú feasachta a dhéanaim leis an Chonradh. Cuirim pobail nua sa tír ar an eolas faoi bhuntáistí na Gaeilge sa saol s’acu fosta agus dá réir, cuirim an teanga chun cinn i measc daoine nach bhfuil taithí acu ar an teanga agus dearcadh dearfach a chothú ina measc.