Dún

Foireann

Orlaith Nic Ghearailt

Bainisteoir Sheachtain na Gaeilge & Feachtais Feasachta

orlaith@cnag.ie | Baile Átha Cliath | 00353 (0)1 4757401

Is as Ros Cré, Co. Thiobraid Árainn dom. Dheineas staidéar ar an nGaeilge agus ar an nGearmáinis do mo bhunchéim i gColáiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath sular bhaineas M.A. i Scríobh agus Cumarsáid na Gaeilge amach ann.

Thosaigh mé ag obair le Seachtain na Gaeilge i mí an Mhárta 2016. Is iad na príomhdhulgais a bhíonn idir láimhe agam ná Seachtain na Gaeilge le Energia agus na meáin shóisialta dá cuid, BÚAGaeilge agus feachtais feasachta de chuid Sheachtain na Gaeilge & Conradh na Gaeilge, ar nós Is Leor Beirt & Comhrá.

Sophie Osborne

Feidhmeannach Sheachtain na Gaeilge & Feachtais Feasachta

sophie@cnag.ie | Baile Átha Cliath | 00353 (0)1 4757401

Is as Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo dom. Rinne mé staidéar ar an nGaeilge agus ar an Teangeolaíocht i gColáiste Ollscoile Baile Átha Cliath, áit ar bhain mé M.A. i Scríobh agus Cumarsáid na Gaeilge amach chomh maith.

Bím ag díriú ar thionscadail ardaithe feasachta de chuid Sheachtain na Gaeilge & Conradh na Gaeilge agus ag cur na feachtais chun cinn i measc an phobail.

Seán Ó Murchadha

Feidhmeannach Sheachtain na Gaeilge & Feachtais Feasachta

sean@cnag.ie | Iúr Cinn Trá | 0044 (0)75 48393601 | 00353 (0)86 3352220

Tógadh i mbaile Mhuineacháin mé agus bhain mé céimeanna amach sa Ghaeilge agus sa stair, agus sa pholaitíocht. Bhí mé i m’Oifigeach Gaeilge le Comhaire Contae Liatroma agus tá Dioplóma sa Phleanáil Teanga ar siúl agam.

Bíonn imeachtaí cosúil le Seachtain na Gaeilge agus Is Leor Beirt á gcur chun cinn agam mar chuid den obair um ardú feasachta a dhéanaim leis an Chonradh. Cuirim pobail nua sa tír ar an eolas faoi bhuntáistí na Gaeilge sa saol s’acu fosta agus dá réir, cuirim an teanga chun cinn i measc daoine nach bhfuil taithí acu ar an teanga agus dearcadh dearfach a chothú ina measc.

Bain triail aisti - Surprise Yourself!