Dún

Foireann

Brenda Ní Ghairbhí

Bainisteoir Sheachtain na Gaeilge & Feachtais Feasachta

brenda@cnag.ie | Baile Átha Cliath | 00353 (0)1 4757401

Is as Daingean Uí Chúis, Co. Chiarraí, dom agus táim ag obair le Conradh na Gaeilge ó bhí 2008 ann. Tá BComm le Gaeilge agam ó Choláiste na hOllscoile, Corcaigh, agus tá MA sa Ghaeilge Fheidhmeach agam ó ITBÁC.

Is bainisteoir mé ar Sheachtain na Gaeilge agus feachtais feasachta eile: Comhrá; Is Leor Beirt; Bliain na Gaeilge; PEIG.ie; Gréasán na Lárionad Gaeilge agus BÚA ina measc.

Orlaith Nic Ghearailt

Feidhmeannach Sheachtain na Gaeilge & Feachtais Feasachta

orlaith@cnag.ie | Baile Átha Cliath | 00353 (0)1 4757401

Is as Ros Cré, Co. Thiobraid Árainn dom. Dheineas staidéar ar an nGaeilge agus ar an nGearmáinis do mo bhunchéim i gColáiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath sular bhaineas M.A. i Scríobh agus Cumarsáid na Gaeilge amach ann.

Thosaigh mé ag obair le Seachtain na Gaeilge i mí an Mhárta 2016. Is iad na príomhdhulgais a bhíonn idir láimhe agam ná Seachtain na Gaeilge agus na meáin shóisialta dá cuid, BÚAGaeilge agus feachtais feasachta de chuid Sheachtain na Gaeilge & Conradh na Gaeilge, ar nós Is Leor Beirt & Comhrá.

Síomha Ní Ruairc

Feidhmeannach Sheachtain na Gaeilge & Feachtais Feasachta

siomha@cnag.ie | Baile Átha Cliath | 00353 (0)1 4757401

Is as Leamhcán i gCo. Átha Cliath dom. Rinne mé staidéar ar an nGaeilge agus ar an gCeol in Ollscoil na hÉireann, Má Nuad. D’oibrigh mé san earnáil oideachais ar feadh tamaill ina dhiaidh sin.

Táim ag obair le Seachtain na Gaeilge ó mhí Mhéan Fomhair 2016. Bím ag díriú ar obair riaracháin na féile, chomh maith leis na foilseacháin agus an suíomh greásáin nua. Pléim le feachtais feasachta an Chonartha freisin, Comhrá go príomha.

Seán Ó Murchadha

Feidhmeannach Sheachtain na Gaeilge & Feachtais Feasachta

sean@cnag.ie | Iúr Cinn Trá | 0044 (0)75 48393601 | 00353 (0)86 3352220

Tógadh i mbaile Mhuineacháin mé agus bhain mé céimeanna amach sa Ghaeilge agus sa stair, agus sa pholaitíocht. Bhí mé i m’Oifigeach Gaeilge le Comhaire Contae Liatroma agus tá Dioplóma sa Phleanáil Teanga ar siúl agam.

Bíonn imeachtaí cosúil le Seachtain na Gaeilge agus Is Leor Beirt á gcur chun cinn agam mar chuid den obair um ardú feasachta a dhéanaim leis an Chonradh. Cuirim pobail nua sa tír ar an eolas faoi bhuntáistí na Gaeilge sa saol s’acu fosta agus dá réir, cuirim an teanga chun cinn i measc daoine nach bhfuil taithí acu ar an teanga agus dearcadh dearfach a chothú ina measc.

Bain triail aisti - Surprise Yourself!