Dún

Ambasadóirí

Maura Derrane

”Mar chainteoir dúchais Ghaeilge tá sé fíorthábhachtach léiriú do dhaoine go bhfuil an teanga beo bríomhar fud fad na tíre, go háirithe sna ceantair Ghaelachta agus ar na hoileáin. Táim ag tnúth go mór le bheith mar ambasadóir don fhéile i mbliana”

Manchán Magan

‘’Is breá liom an draíocht agus an débhríocht a bhaineann leis an nGaeilge agus go bhfuil go leor bealaí difriúla le rudaí a rá. Déanaigí iarracht focail nua a fhoghlaim le linn na féile agus féach ar na féidearthachtaí len iad a úsáid.”

Éadaoin Fitzmaurice

‘’Bhain mé an-sult as mo thréimhse leis an gCumann Gaelach agus mé ar an ollscoil in DCU, áit gur mhúscail mé mo ghrá don Ghaeilge. Tá an Ghaeilge chomh tábhachtach dom agus is maith liom go bhfuil deiseanna agam í a úsáid”

Bain triail aisti - Surprise Yourself!