Dún

Ambasadóirí

Eimear Considine

Feictear dom go bhfuil an spéis atá ag daoine óga sa Ghaeilge ag meadú an t-am ar fad, agus táim ag tnúth go mór le bheith páirteach san fhéile i mbliana . Is féidir leatsa an Ghaeilge a úsáid ag imirt spóirt nó in aon ghné de do shaol, bígí bródúil aisti agus labhraígí í.

James Kavanagh

Tá ríméad orm a bheith mar ambasadóir i mbliana toisc go gcreidim go bhfuil sé an-tábhachtach an Ghaeilge a normalú agus í a úsáid ar na meáin shóisialta. Molaim duit iarracht a dhéanamh an Ghaeilge a úsáid ar líne le linn na féile.

Gráinne McElwain

Táim ag súil go mór le bheith mar ambasadóir do Sheachtain na Gaeilge le Energia. Oibrím trí mheán na Gaeilge agus ba mhaith liom a thaispeáint gur buntáiste iontach í an Ghaeilge mar go n-osclaíonn an Ghaeilge doirse agus deiseanna duit.

Bain triail aisti - Surprise Yourself!