Close

Unicef

Tá na Spriocanna Domhanda Um Fhorbairt Inbhuanaithe (Global Goals for Sustainable Development) fógraithe ag na Náisiúin Aontaithe. Tá 17 sprioc (goals) ann agus an aidhm (aim) atá acu ná an domhan a chosaint ó athrú aeráide (climate change) agus é a dhéanamh níos sábháilte, níos cothroime agus níos córa do gach aon duine.

Bíodh is nach bhfuil sa domhan seo ach mar a bheadh gráinín beag amuigh sa spás (a speck in outer space), feictear dúinn go bhfuil sé millteach mór (massive!) agus muid inár seasamh air. D’fhéadfadh cuma mhillteach mhór a bheith ar na Spriocanna Domhanda sin.

D’fhéadfá cabhrú ar thrí bhealach. Is féidir leat rud éigin a cheapadh (invent), a bheith nuálach (innovative) agus dul i mbun feachtais (campaign).  Tá ceannairí domhanda tiomanta (dedicated) na spriocanna a bhaint amach agus tá súil againn go mbeidh sibh páirteach chomh maith.

Tá físeáin thacaíochta ar fáil in go leor teangacha agus tá an-áthas orainn go bhfuil siad ar fáil as Gaeilge.

Spriocanna Domhanda 1 - Unicef

Spriocanna Domhanda 2 - Unicef

Bain triail aisti - Surprise Yourself!