Close

Thuaidh

A bhuíochas leis an Roinn Pobal ó thuaidh cuireadh maoiniú ar fáil do Chiste Pobail i dTreo Sheachtain na Gaeilge le Energia 2021. Leis an maoiniú seo tá scoth na n-imeachtaí á n-eagrú agus is féidir tuilleadh eolais a fháil futhú sa leabhrán thíos.

Thanks to additional funding from the Department of Communities we have been able to provide funding for our Community Fund working towards Seachtain na Gaeilge le Energia. Community groups have organised great events and you can find more information about them in the booklet below.

Bain triail aisti - Surprise Yourself!