Close

Other Resources

Tá liosta ranganna Gaeilge a bhíonn ar siúl in Éirinn & thar lear ag an nasc thíos. Ní liosta iomlán é mar sin is fiú cuardach idirlín a dhéanamh mura bhfuil tú ábalta teacht ar ranganna i do cheantar ar an liosta, nó teagmháil a dhéanamh le grúpaí Gaeilge áitiúla chun comhairle a fháil.

(Má tá eolas agat faoi ranganna nach bhfuil luaite ar an liosta, cuir sonraí chuig eolas@gaeilge2013.ie chun iad a chur ar an liosta)

Tá liosta de chiorcail cainte a bhíonn ar siúl in Éirinn & thar lear ag an nasc thíos. Ní liosta iomlán é mar sin is fiú cuardach idirlín a dhéanamh mura bhfuil tú ábalta teacht ar chiorcail i do cheantar ar an liosta, nó teagmháil a dhéanamh le grúpaí Gaeilge áitiúla chun comhairle a fháil.

Is féidir leatsa ciorcal cainte a chur ar bun chomh maith – i gcaifé nó teach tábhairne, i d’áit oibre, sa scoil áitiúil nó aon áit eile atá oiriúnach duitse & do do chairde/comhghleacaithe

Is córas scrúdaithe é teg d’fhoghlaimeoirí fásta Gaeilge.  Tá baint aige leis an Fhráma Tagartha Comónta Eorpach do Theangacha (Comhairle na hEorpa, 2001), mar sin aithnítear cáilíocht teg go hidirnáisiúnta.

Tá gach eolas faoi na leibhéil, siollabais & scrúduithe; & tá go leor acmhainní foghlama ag an nasc ar acmhainní iontacha do mhúinteoirí iad freisin:

An Siopa Leabhar – www.cnag.ie/siopa

Litríocht.com – www.litriocht.com

Siopa Gaeilge – www.siopagaeilge.ie

Siopa.ie – www.siopa.ie

Údar.ie – www.udar.ie

Nuachtáin / Newspapers

Raidió / Radio

 

Ar-línen / Online

 

Irisí – Magazines

 

Eile / Other