Close

How to organise an event on Zoom

1. Create a zoom account

You need to ensure you have a zoom account to begin with. Go to zoom.com and download the app. When you open the app, you are required to login. You can use your gmail account if you have one, it can be a lot quicker if you do. If not, don’t worry, you can create an account through the Sign Up Free button. Once you have created an account, you can organize, manage and schedule meetings. 

NB: there is a maximum of 40 minutes per 1 to 1 meeting on the basic package (free of charge). At the minute, up to 100 people are allowed on one meeting with no time limit but this may change. There are other options out there, Google Meet/Duo, Skype all of which are free but don’t have the same functions.

2. Get used to the system - mess about with the different options!

See below what you will be able to see when you sign in. You can now initiate, run and schedule meetings. Press on new meeting to easily begin a quick meeting. And the new window opened, go to participants and press on the little arrow to invite people. If you press on participants, a new window will open and you will have the option to invite people or change the settings for other people like turning off people’s cameras, muting people etc. If you don’t have emails by heart, you can press on the copy invite link and send the link via whatsapp, google chat, slack etc.

3. Déan cruinniú a sceidealú

Má tá tú ag iarraidh cruinniú a sceidealú, níl ort ach “schedule” a bhrú agus sonraí an chruinnithe a chur isteach. Is féidir leat an cruinniú a chur le d’fhéirire agus cuireadh a thabhairt do dhaoine eile ansin tríd an bhféilire. Beidh an deis agat cúpla rud a shocrú roimh ré, ar nós teachtaireacht fáilte a shocrú, seomra feithimh a chur i bhfeidhm, agus cúpla rud eile.
Beidh an nasc don zoom mar chuid den imeacht ar an bhféilire agus beidh sé le feiceáil ar an bhféilire beag laistigh d’fhuinneog na haipe freisin má brúann tú ar “add calender” agus má nascann tú d’fhéilire leis – tá an rogha agat Google Calender, Outlook 365 nó Microsoft Exchange a nascadh leis.

4. Tabhair rochtain do zoom ceamara agus mic an ghléis a úsáid

Agus tú istigh sa chruinniú, iarrfar ort córas fuaime an ríomhaire a úsáid le nascadh leis an gcruinniú. Is gá cead a thabhairt do Zoom úsáid a bhaint as do cheamara agus do mhic sular féidir leat zoom a úsáid.

5. Roinn an chumhacht le daoine eile sa chruinniú, nó coimeád duit féin é

Tá zoom iontach mar go dtugtar an deis duit a bheith i gceannas ar an méid atá ar síúl ag daoine eile agus an cruinniú a stiúradh – fad is atá tú mar óstaí.
Má shocraíonn tú an cruinniú, beidh tú mar óstach go huathoibríoch.
Tá cead agatsa do scáileán a roinnt, ceamaraí daoine eile a mhúchadh agus a chasadh ar siúl, agus freisin is féidir leat daoine a bhalbhú nó a mic a chur ar siúl. Is féidir é seo ar fad a láimhseáil trí bhrú ar “participants” agus “more” a bhrú in aice le hainm an té – tiocfaidh na roghanna uilig in airde go soiléir in aice an ainm.
Bí ardallach, afach, má tá duine eile ag iarraidh a scáileán a roinnt, is gá iad a dhéanamh mar óstach nó mar chomhóstach – is féidir leat é seo a dhéanamh trí bhrú ar “participants” arís agus ar ainm an té, tiocfaidh roghanna in airde agus beidh “make host” agus “make co-host” mar dhá rogha sa liosta.
Molaimid “co-host” a bhrú ionas go mbeidh tú féin fós i gceannas ar an gcruinniú agus in ann é a stiúradh i gceart.

 

Tá súil againn go mbeidh an méid thuas cabhrach duit agus tú ag iarraidh d’imeachtaí a reáchtáil ar líne.
Má tá deacrachtaí fós agat, tar i dteagmháil linn agus déanfaimid iarracht cuidiú leat pé bealadh gur féidir.

Is féidir rphost a chur chugainn ag snag@cnag.ie