Close

Youth Competitions

 •  Comórtas grúpa atá i gceist sa chomórtas seo – moltar ar a laghad 4 duine an grúpa
 • Fad an chláir raidió 30 nóiméad ar a mhéad, le seoladh ar CD nó cnaipe cuimhneacháin

 •  Comórtas aonair atá i gceist sa chomórtas seo
 • Is aiste atá i gceist ach samhlaigh go bhfoilseofar ar líne é (glacfar le hiarratais lámhscríofa)
 • Is féidir é a bhunú ar aon ábhar, msh alt iriseoireachta, gearrscéal, léirmheas, dírbheathaisnéis srl
 • Is féidir iad a sheoladh trí r-phost go snag@cnag.ie

An Leabhar is fearr Linn:

Cuirigí postaeir eolais & leabhrán beag le chéile faoin leabhar is fearr libh. Is féidir le ranganna iomlána nó grúpaí níos lú cur isteach air. Moltar go mbeadh idir 5 – 10 leathanach sa leabhrán agus go mbeadh póstaer A2 ag dul leis.

 •  Comórtas aonair atá i gceist sa chomórtas seo
 • Is féidir na píosaí filíochta a bhunú ar aon ábhar

 • Comórtas aonair atá i gceist sa chomórtas seo
 • Bíodh an píosa ealaíne bunaithe ar ‘Laoch Gaeilge’ nó Seanfhocail
 • Is féidir pé ábhar gur mhaith libh a úsáid – péint, cailc srl!

 • Físeán le cruthú:Cuir físeán 3 nóiméad le chéile ar cheann de na téamaí seo a leanas:
  • An Aip Ghaeilge is Fearr Liom
  • An Ghaeilge ar an Idirlíon
  • Gnó as Gaeilge
  • An Ghaeilge sa Chlós Scoile
  • An Ghaeilge i mo Cheantar

  Seol d’iarratas chuig snag@cnag.ie

2017 Winners ANSEO.

CIONNÍOLLACHA DO NA COMÓRTAIS :

 • Ní mór ainm agus sloinne gach dalta, seoladh na scoile agus ainm an mhúinteora a scríobh ar chúl gach iarratas
 • Caithfear liosta ainmneacha gach dalta a cheangail leis an bhfoirm iarratais i mbloclitreacha agus clóscríofa más féidir (ar mhaithe le hainmneacha a bheith cruinn ar na teastais). Muna dhéantar sin ní féidir linn teastais a chur ar fáil don scoil.
Bain triail aisti - Surprise Yourself!