Close

Radio Workshops

Tá an deis ag aon ghrúpa a chuireann isteach ar an gComórtas Raidió ceardlann Raidió le Raidió Rí-Rá a bhuachaint dá scoil.

Mar gheall ar an tacaíocht a fhaighimid ón BAI, tá an-áthas ar Sheachtain na Gaeilge le rá go mbeidh 12 ceardlanna raidió a reáchtáil timpeall na tíre againn, do dhaltaí bunscoile agus meánscoile. Foghlaimaíonn rannpháirtithe scileanna cumarsaíde, eagarthóireachta agus léiriúcháin. Is deis iontach iad na ceardlanna do dhaltaí léargas a fháil ar ghairm na craoltóireachta agus cuireann siad buntáiste na Gaeilge lasmuigh den seomra ranga ina luí orthu. Ní mór daoibh iarratas a chur isteach ar an gcomórtas raidió le go mbeidh sibh i dteideal do cheardlann raidió. Chun tuilleadh eolais a fháil ar na ceardlanna cuir ríomhphost chuig eolas@snag.ie.

Eagraíonn Seachtain na Gaeilge ceardlanna raidiótimpeall na tíre dodhaltaí bunscoile agus meánscoile. Foghlaimaíonn rannphairtithe scileanna cumarsaíde, eagarthóireachta agus léiriúcháin. Is deis iontach iad na ceardlanna do dhaltaí léargas a fháil ar ghairm na craoltóireachta agus cuireann siad buntáiste na Gaeilge lasmuigh den seomra ranga ina luí orthu. Chun tuilleadh eolais a fháil ar na ceardlanna cuir ríomhphost chuig eolas@snag.ie.

Bain triail aisti - Surprise Yourself!