Close

Comhrá’ 19

COMHRÁ ’19- Bí páirteach linn!

Tá an comhrá mór Gaeilge ar an idirlíon ar ais i mbliana agus tá Conradh na Gaeilge
ag lorg daoine agus grúpaí ó gach carn den domhan ag cuir ag caint lena chéile. I
mbliana beidh #Comhrá19 ag dul ar aghaidh ón 15-17 Deireadh Fomháir agus is é
an sprioc ná an míleáiste is faide ó thaobh comhrá Gaeilge timpeall an domhan a
bhaint amach.

Tá muid ag lorg grúpaí ó thimpeall an domhan le bheith páirteach linn- ó Ghaillimh
go dtí an Áis, ó Bhéal Feirste go dtí Meiriceá Thuaidh- is cuma cén áit sa domhan
ina bhfuil tú, tá muid ag iarriadh tú a chur ag caint mar chuid de ghréasán domhanda
na Gaeilge. Ní amháin sin, ach beidh an físeán den comhrá á shruthú beo
ar www.snag.ie ón 15-17 Deireadh Fómhair.

Bíonn idir ghrúpaí Gaeilge agus Gaeltachta, chumainn tríú leibhéal, scoileanna,
chlubanna CLG, chiorcail chomhrá , stáisiúin raidió, chraobhacha Chonradh na
Gaeilge, agus go leor grúpaí pobail eile ar fud na cruinne ag glacadh páirte chun an
mhíleásite is faide sa Ghaeilge a bhaint amach. Úsáidtear Google Hangouts le
comhrá leanúnach a cruthú, gur féidir úsáid ar ríomhaire nó fón, agus is iontach an
deis í buaileadh le daoine le Gaeilge fud fad an domhain!

Gheobhaidh gach grúpa atá cláraithe faoin 28/09/19 mála féiríní!

Is féidir clárú ag : http://bit.ly/Comhrá19

                                                                                                             

 

0 Comments

Comments are closed

Bain triail aisti - Surprise Yourself!