Close

Ciste Covid

Tagann an t-airgead don chiste seo ón Roinn Pobail ó thuaidh. Glacadh le hiarratais ar mhaoiniú le haghaigh £2,500 nó £5,000 idir an 4 Samhain & 2 Nollaig 2020.

 

*Tá liosta grúpaí ar éirigh leo maoiniú a fháil tríd an scéim seo luaite ag bun an leathanaigh seo*

Coinníollacha

 • Imeacht nó sraith imeachtaí a chuireann an Ghaeilge chun cinn agus a eagrófar i rith Sheachtain na Gaeilge le Energia idir 01 agus 17 Márta 2021
 • Tionscadal a chuireann an Ghaeilge chun cinn agus a eagrófar ina iomlán i rith Seachtain na Gaeilge le Energia idir 01 agus 17 Márta 2021
 • Sraith imeachtaí a chuireann an Ghaeilge chun cinn agus a eagrófar i mí Eanáir agus/nó i mí Feabhra le buaicphointe na sraithe imeachtaí sin ar siúl i rith Sheachtain na Gaeilge le Energia 2021
 • Tionscadal faoi leith a chuireann an Ghaeilge chun cinn agus a eagrófar i rith mí Eanáir agus/no mí Feabhra agus a chuirfear i gcríoch roimh dheireadh Seachtain na Gaeilge le Energia 2021
 • Caithfear an fhoirm iarratais ar shuíomh www.snag.ie/cistecovid a líonadh isteach ina iomláine le cur isteach ar an gciste seo. Ní ghlacfar le hiarratais seachas ar an bhfoirm sin.
 • Ní féidir le grúpaí níos mó ná iarratas amháin a chur isteach don chiste seo.
 • Tá an ciste seo ar oscailt do ghrúpaí sna sé chontae amháin. (B’fhéidir sin ag an tús)
 • Má bhronntar maoiniú ar do ghrúpa ón gciste seo beidh gá tuairisc a chur ar fáil roimh dheireadh Márta ’21 leis an sciar deireanach den mhaoiniú a fháilt.
 • Caithfear lógó reatha Sheachtain na Gaeilge le Energia, Conradh na Gaeilge & an Roinn Pobail a chur ar ábhair bholscaireachta don imeacht / sraith imeachtaí nó tionscadal a bheas maoinithe ag an chiste seo.
 • Le cur isteach ar an chiste seo caithfear go mbeadh cuntas bainc ag an ghrúpa & caithfear an ráiteas bainc is déanaí a chur ar fáil san iarratas.
 • Beidh gá le beirt sínitheoir ón chuntas bainc a ainmniú san iarratas.

Grúpaí ar éirigh leo maoiniú a aimsiú sna scéimeanna seo

County Down Rural Community Network £2,500
Raidió Fáilte £2,500
Armagh Robinson Library £2,500
Glór Mhachaire Fíolta £2,500
Pobal ar a’n Iúl £2,500
Míle Fáilte £2,500
Tús Nua Fearmanach £2,500
An Droim Mór CLG £1,875
Glór na Speiriní £2,500
Institiúid Cheannasaíocht na hÉireann, Cabhán an Chaorthainn £1,833
CLG Eoghan Rua Chill Rua £2,500
Cumann Leath Chathaill £2,500
An Coire £2,500
Laochra Loch lao CLG £3,700
Fóram na nÓg £3,650
Croí Éanna £2,500
Friends of Sliabh Fuait £2,251
CLG Naomh colm, Bail na Scríne £2,300
Cairde na mBeann £1,875
CLG Uladh £3,202
Cumann Cultúrtha Mhic Reachtain £3,700
Craobh Ghleann an Iolair £2,500
Glór Uachtar Tíre £2,500
Gaelphobal Ard Mhacha Theas £3,700
Feis Oileáin agus Cluaine £2,500
Turas £3,700
Ionad Uíbh Eachach £3,700
Naiscoil na Banna £3,700
Glór Dhún Geimhin £1,650
Glór na Móna £3,700
Cairde Teo £3,700
Coiste Forbartha Charn Tóchair £2,500
All Set Project £3,700
Cultúrlann McAdam Ó Fiaich £3,700
3 Ghrúpa ag obair le chéile faoi scáth Ghlór na Maoile. £3,700
Coiste Ghaeloideachas Chromghlinne £2,800
Gaeláras ltd (Cultúrlann Uí Chanáin) £3,700
An Droichead Teo £3,700
Aonach Mhacha £3,700
Quotidian – Word on the Street £3,700
Gaelscoil Aodha Dhuibh £3,700
Craobh an Iúir £3,700
An tUltach £2,500
Naíscoil na Fíobha £1,590
Club Óige Luraigh £1,951
CLG Mhícheáil Mhic Dhaibhéid £240

Bain triail aisti - Surprise Yourself!