Close

The Team

Brenda Ní Ghairbhí

Bainisteoir Sheachtain na Gaeilge & Feachtais Feasachta

brenda@cnag.ie | Baile Átha Cliath | 00353 (0)1 4757401

Cúlra: Is as Daingean Uí Chúis, Co. Chiarraí, do Bhrenda agus tá sí ag obair le Conradh na Gaeilge ó bhí 2008 ann. Bhain sí céim BComm Eorpach le Gaeilge amach i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh, agus tá MA sa Ghaeilge aici ó ITBÁC.

Ról: Táim i mbun straitéis ghníomhach ardú feasachta a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm, ina n-áirítear Seachtain na Gaeilge; Comhrá; Is Leor Beirt; Bliain na Gaeilge; féilire imeachtaí; ardán ilmheán; lárphointe eolais & comhairleach; gréasán eolais; agus tionscadail chomhpháirtíochta i gcomhar leis na ceanneagrais eile; sraith d’fheachtais feasachta dírithe ar spriocphobail ar leith.

Orlaith Nic Ghearailt

Feidhmeannach Sheachtain na Gaeilge & Feachtais Feasachta

orlaith@cnag.ie | Baile Átha Cliath | 00353 (0)1 4757401

Cúlra: Is as Ros Cré d’Orlaith agus rinne sí staidéar ar an nGaeilge agus ar an nGearmáinis i gColáiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath, sular bhain sí máistreacht i Scríobh agus Cumarsáid na Gaeilge amach ann.

Ról: Bailím aiseolas faoi Sheachtain na Gaeilge agus táim ag obair ar lámhleabhair agus ar imeachtaí d’fhéile na bliana seo chugainn faoi láthair. Bím ag plé leis na meáin shóisialta agus ag obair ar fheachtais feasachta go leanúnach i gcaitheamh an ama freisin.

Síomha Ní Ruairc

Feidhmeannach Sheachtain na Gaeilge & Feachtais Feasachta

siomha@cnag.ie | Baile Átha Cliath | 00353 (0)1 4757401

Cúlra: Is as Leamhcán i gCo. Átha Cliath í Síomha. Rinne sí staidéar ar an nGaeilge agus ar an gCeol in Ollscoil na hÉireann, Má Nuad. D’oibrigh sí san earnáil oideachais ar feadh tamaill ina dhiaidh sin.

Ról: Bím ag díriú ar fheasacht na féile a ardú agus an méid is mó imeachtaí gur féidir a chur leis. Tá baint agam chomh maith leis na foilseacháin agus an suíomh gréasáin nua. Bím ag plé le riarachán na féile agus na bhfeachtas feasachta trí chéile. Bím ag cabhrú leis na meáin shóisialta freisin.

Seán Ó Murchadha

Feidhmeannach Sheachtain na Gaeilge & Feachtais Feasachta

sean@cnag.ie | Iúr Cinn Trá | 0044 (0)75 48393601 | 00353 (0)86 3352220

Cúlra: Tógadh Seán i mbaile Mhuineacháin agus bhain sé céimeanna amach sa Ghaeilge agus sa stair, agus sa pholaitíocht. Bhí sé ina Oifigeach Gaeilge le Comhaire Contae Liatroma agus tá Dioplóma sa Phleanáil Teanga ar siúl aige.

Ról: Bíonn imeachtaí cosúil le Seachtain na Gaeilge agus Is Leor Beirt á gcur chun cinn agam mar chuid den obair um ardú feasachta a dhéanaim leis an Chonradh. Cuirim pobail nua sa tír ar an eolas faoi bhuntáistí na Gaeilge sa saol s’acu fosta agus dá réir, cuirim an teanga chun cinn i measc daoine nach bhfuil taithí acu ar an teanga agus dearcadh dearfach a chothú ina measc.

Bain triail aisti - Surprise Yourself!