Dún

Comórtais Óige

Gabhaimid buíochas do na scoileanna ar fad a ghlac páirt sna comórtais i mbliana.

Comhghairdeas mór le Buaiteoirí Chomórtais Óige Sheachtain na Gaeilge le Energia 2023, agus le gach duine a ghlac páirt iontu!

Buíochas mór leis na scoileanna, múinteoirí agus daltaí as a gcuid oibre ar fad!

Buíochas freisin lenár n-urraithe:

Ealaín
Ranna Áit Ainm Scoil Contae Duais
Naíonáin James Clinton Scoil Mhic Giolla Sheanáin An Mhí €60
Naíonáin Alice Ní Mhórdha Gaelscoil Mhic Aodha Cill Dara €40
Naíonáin Fionn Ó Súilleabháin Scoil Naomh Eoin Baiste Ciarraí €20
Naíonáin Eleanor de Búrca Gaelscoil Mhic Aodha Cill Dara €20
Rang 1 – 2 Eva Roman Scoil Náisiúnta Thobar Muire Baile Átha Cliath €60
Rang 1 – 2 Robert Fitzgerald Scoil Náisiúnta Choill Bheithne Luimneach €40
Rang 1 – 2 Aoibhinn Nic Coinchoille Gaelscoil Dhún Dealgan €20
Rang 1 – 2 Ruairí Saidléir Gaelscoil Sáirséal Luimneach €20
Rang 3 – 4 Ruby Conway Bunscoil Chlochar an Phoirt Nua Tiobraid Árann €60
Rang 3 – 4 Kelsie Ní Dhonnagáin Gaelscoil Dhún Dealgan €40
Rang 3 – 4 Darcy McGoldrick Scoil Náisiúnta Chill Dalláin An Cabhán €20
Rang 3 – 4 Éamonn Óg Maguire Bunscoil Naomh Seosamh Fear Manach €20
Rang 5 – 6 Cillian Ó hAnnracháin Gaelscoil Dhún Dealgan €60
Rang 5 – 6 Katie Ní Chnáimhsí Scoil Náisiúnta na Dúchoradh Dún na nGall €40
Rang 5 – 6 Sibéal O’Neil Scoil Phádraig Naofa Cill Dara €20
Rang 5 – 6 Ayushi Yadav Scoil Náisiúnta Naomh Bríd Baile Átha Cliath €20
Bliain 1 – 3 Khloe O Brien Scoil Mhuire Corcaigh €60
Bliain 1 – 3 Wiktoria Kowaleczko Coláiste Mhagh Ene Dún na nGall €40
Bliain 1 – 3 Niamh Kennedy Meánscoil an Ghrianáin Mhuire An Iarmhí €20
Bliain 1 – 3 Sophie Postek Coláiste na Trócaire Baile Átha Cliath €20
Bliain 4 – 6 Clodagh Ní Riagáin Gaelcholáiste Chiarraí Ciarraí €60
Bliain 4-6 Caomhlú Fahey Coláiste Chroí Mhuire Gaillimh €40
Filíocht
Ranna Áit Ainm Scoil Contae Duais
Rang 1 – 2 Freya Ní Shúilleabháin Gaelscoil Pheig Sayers Corcaigh €60
Rang 1 – 2 Lúc Ó Gacháin Gaelscoil Pheig Sayers Corcaigh €40
Rang 1 – 2 Paddy Ó Mainchín Gaelscoil Pheig Sayers Corcaigh €20
Rang 1 – 2 Alice Nic Coitir Gaelscoil Pheig Sayers Corcaigh €20
Rang 3 – 4 Fionn Ó Máirtín Gaelscoil na Mí An Mhí €60
Rang 3 – 4 Conor Kelly Bunscoil Naomh Scíre Tír Eoghain €40
Rang 3 – 4 Sadie Gately Scoil Náisiúnta Tigh Srathra Ros Comáin €20
Rang 3 – 4 Ailbhe de Blacam Scoil Náisiúnta Inis Meáin Gaillimh €20
Rang 5 – 6 Liam Ó Conchobhair Bunscoil Bhaile an Iubhair Tiobraid Árann €60
Rang 5 – 6 Matthew Fallon Scoil Náisiúnta Tigh Srathra Ros Comáin €40
Rang 5 – 6 Mollie Ní Laoire Gaelscoil na Mí An Mhí €20
Rang 5 – 6 Katie Ní Chnáimhsí Scoil Náisiúnta na Dúchoradh Dún na nGall €20
Bliain 1 – 3 Niamh Másún Gaelcholáiste Mhaigh Nuad Cill Dara €60
Bliain 1 – 3 Ainnir Ní Choisdealbha Coláiste Chroí Mhuire Gaillimh €40
Bliain 1 – 3 Emillene Liberty- Godbold Coláiste an Eachréidh Gaillimh €20
Bliain 1 – 3 Sophie Wymbs Coláiste Mhagh Ene Dún na nGall €20
Bliain 4 – 6 Doireann Ní Néill Gaelcholáiste Chiarraí Ciarraí €60
Bliain 4 – 6 Nikola Demian Coláiste Chroí Mhuire Gaillimh €40
Bliain 4 – 6 Mairéad de Búrca Gaelcholáiste Chiarraí Ciarraí €20
Bliain 4 – 6 Muireann Nic Ghloinn Coláiste Chroí Mhuire Gaillimh €20
Blagáil
Ranna Áit Duais
Rang 1 – 2 Saorlaith Ní Mhaoileoin Gaelscoil Dhún Dealgan €60
Rang 1 – 2 Tadgh Ó Céileacháin Gaelscoil na Mí An Mhí €40
Rang 1 – 2 Éabha Ní Dhúnaigh Gaelscoil Pheig Sayers Corcaigh €20
Rang 1 – 2 Daniele Milioto Gaelscoil Dhún Dealgan €20
Rang 3 – 4 Ben Eoghan Ó Comhraí Scoil Náisiúnta na bhForbacha Gaillimh €60
Rang 3 – 4 Áine Ní Chnáimhsí Scoil Náisiúnta na Dúchoradh Dún na nGall €40
Rang 3 – 4 Rebecca Overton Gaelscoil na Mí An Mhí €20
Rang 3 – 4 Cormac Ó Tomhnair Gaelscoil Dhún Dealgan €20
Rang 5 – 6 Katie Ní Cheallabhuí Scoil Náisiúnta na Dúchoradh Dún na nGall €60
Rang 5 – 6 Ciara Ní Nia Gaelscoil na Mí An Mhí €40
Rang 5 – 6 Dale Ó Gréacháin Byatt Gaelscoil Dhún Dealgan €20
Rang 5 – 6 Éabha Ní Mhathúna Gaelscoil Pheig Sayers Corcaigh €20
Bliain 1 – 3 Niamh NÍ Ghionnáin Coláiste Cholmcille Gaillimh €60
Bliain 1 – 3 Claire Ní Icí Coláiste an Eachréidh Gaillimh €40
Bliain 1 – 3 Dylan Mac Giolla Eoin Coláiste an Rísigh An Clár €20
Bliain 1 – 3 Dearbhail Nic Dhonncha Coláiste Chroí Mhuire Gaillimh €20
Bliain 4 – 6 Tomás Ó Neachtain Coláiste Chroí Mhuire Gaillimh €60
Bliain 4 – 6 Nabeeha Malik Scoil Rosemont Baile Átha Cliath €40
Bliain 4 – 6 Neasa Ní Dhonnacha Coláiste Chroí Mhuire Gaillimh €20
Bliain 4 – 6 Ciara Ní Loinsigh Gaelcholáiste Chiarraí Ciarraí €20
Ranna
Raidió Scoil Contae Duais
Rang 3 –4 Scoil Náisiúnta Ros Dumhach Maigh Eo €150
Rang 5 -6 Gaelscoil na Mí An Mhí €150
Bliain 1-3 Coláiste an Eachréidh Gaillimh €150
Bliain 4 – 6 Coláiste Chroí Mhuire (An idirbhliain) Gaillimh €150
Gradaim
Scoil Contae Duais
Gradam na mBunscoileanna Scoil Náisiúnta Ros Dumhach(Rang 5 & 6) Maigh Eo Dearbhán ar luach €300 don Siopa Leabhar

 •  Comórtas grúpa atá i gceist sa chomórtas seo – moltar ar a laghad 4 duine an grúpa
 • Fad an chláir raidió 30 nóiméad ar a mhéad, le seoladh chuig snag@cnag.ie

Dhá roinn Bhunscoile
Ó dheas             Ó thuaidh
Rang 3-4            Rang 5-6
Rang 5-6            Rang 7

Dhá roinn Iar-bhunscoile
Ó dheas             Ó thuaidh
Bliain 1-3          Bliain 8-11
Bliain 4-6          Bliain 12-14

Duais an roinn
€150 – 1ú Áit
Buíochas le tacaíocht ó BAI

 • This competition is to be completed by one person
 • Write an essay but imagine it will be published online.  (Handwritten pieces will be accepted)
 • The piece can be based on any subject, for example, a journalism piece, a short story a review etc.
 • Entries can be sent to snag@cnag.ie

Trí roinn Bhunscoile
Ó dheas             Ó thuaidh
Rang 1-2            Rang 3-4
Rang 3-4            Rang 5-6
Rang 5-6            Rang 7

Dhá roinn Iar-bhunscoile
Ó dheas             Ó thuaidh
Bliain 1-3          Bliain 8-11
Bliain 4-6          Bliain 12-14

4 dhuais an roinn
€60 – 1ú Áit
€40 – 2ú hÁit
€20 – 3ú hÁit
€20 – 4ú hÁit

An Leabhar is fearr Linn:

Cuirigí postaeir eolais & leabhrán beag le chéile faoin leabhar is fearr libh. Is féidir le ranganna iomlána nó grúpaí níos lú cur isteach air. Moltar go mbeadh idir 5 – 10 leathanach sa leabhrán agus go mbeadh póstaer A2 ag dul leis.

Duais: Dearbhán ar luach €300 don Siopa Leabhar (www.cnag.ie/siopa)

 •  Comórtas aonair atá i gceist sa chomórtas seo
 • Is féidir na píosaí filíochta a bhunú ar aon ábhar

Trí roinn Bhunscoile
Ó dheas             Ó thuaidh
Rang 1-2            Rang 3-4
Rang 3-4            Rang 5-6
Rang 5-6            Rang 7

Dhá roinn Iar-bhunscoile
Ó dheas             Ó thuaidh
Bliain 1-3          Bliain 8-11
Bliain 4-6          Bliain 12-14

4 dhuais an roinn
€60 – 1ú Áit
€40 – 2ú hÁit
€20 – 3ú hÁit
€20 – 4ú hÁit

 • Comórtas aonair atá i gceist sa chomórtas seo
 • Is féidir pé ábhar gur mhaith libh a úsáid – péint, cailc srl!

Le déanamh:

Pictiúir a tharraingt nó a phéinteáil bunaithe ar an téama “Gaeilge i mo bhaile féin” nó Seanfhocail

Ceithre roinn Bhunscoile

Ó dheas             Ó thuaidh
Naíonáin           Rang 1-2
Rang 1-2            Rang 3-4
Rang 3-4            Rang 5-6
Rang 5-6            Rang 7

Dhá roinn Iar-bhunscoile
Ó dheas             Ó thuaidh
Bliain 1-3          Bliain 8-11
Bliain 4-6          Bliain 12-14

4 dhuais an roinn
€60 – 1ú Áit
€40 – 2ú hÁit
€20 – 3ú hÁit
€20 – 4ú hÁit

Físeán le cruthú:

 • Cuir físeán 3 nóiméad le chéile ar cheann de na téamaí seo a leanas:
  • An Aip Ghaeilge is Fearr Liom
  • An Ghaeilge ar an Idirlíon
  • Gnó as Gaeilge
  • An Ghaeilge sa Chlós Scoile
  • An Ghaeilge i mo Cheantar

  Seol d’iarratas chuig snag@cnag.ie

 • An Chéad Duais: Dearbhán don Scoil Surfála – Rang do 24 dlalta ar luach €400.
 • An Dara  Duais: Dearbhán do Choláiste na bhFiann – 2 x Dearbhán €300 do chúrsa Gaeltachta

Bain triail aisti - Surprise Yourself!