Dún

Ceardlanna Raidió

Tá an deis ag aon ghrúpa a chuireann isteach ar an gComórtas Raidió SnaG ceardlann Raidió le Raidió Rí-Rá a bhuachaint dá scoil.

Mar gheall ar an tacaíocht a fhaighimid ón BAI, tá an-áthas ar Sheachtain na Gaeilge a rá go mbeidh 12 ceardlanna raidió á reáchtáil timpeall na tíre againn, do dhaltaí bunscoile agus meánscoile. Foghlaimaíonn rannpháirtithe scileanna cumarsaíde, eagarthóireachta agus léiriúcháin. Is deis iontach iad na ceardlanna do dhaltaí léargas a fháil ar ghairm na craoltóireachta agus cuireann siad buntáiste na Gaeilge lasmuigh den seomra ranga ina luí orthu.

Ní mór daoibh iarratas a chur isteach ar an gcomórtas raidió le go mbeidh sibh i dteideal do cheardlann raidió. Tá na ceardlanna do 2017 socraithe anois.  

Eagraíonn Seachtain na Gaeilge ceardlanna raidió timpeall na tíre dodhaltaí bunscoile agus meánscoile. Foghlaimaíonn rannphairtithe scileanna cumarsaíde, eagarthóireachta agus léiriúcháin. Is deis iontach iad na ceardlanna do dhaltaí léargas a fháil ar ghairm na craoltóireachta agus cuireann siad buntáiste na Gaeilge lasmuigh den seomra ranga ina luí orthu. Chun tuilleadh eolais a fháil ar na ceardlanna cuir ríomhphost chuig eolas@snag.ie.

Bain triail aisti - Surprise Yourself!