Dún

Ciste Covid

Tagann an t-airgead don chiste seo ón Roinn Pobail ó thuaidh.

 

 

Spriocdháta

Is féidir iarratas ar mhaoiniú le haghaidh £2,500 nó £5,000 a chur isteach idir an 4 Samhain & 2 Nollaig.

Coinníollacha

 • Tá an ciste seo ar oscailt do ghrúpaí sna sé chontae amháin.
 • Imeacht nó sraith imeachtaí a chuireann an Ghaeilge chun cinn agus a eagrófar i rith Sheachtain na Gaeilge le Energia idir 01 agus 17 Márta 2021.
 • Tionscadal a chuireann an Ghaeilge chun cinn agus a eagrófar ina iomlán i rith Seachtain na Gaeilge le Energia idir 01 agus 17 Márta 2021.
 • Sraith imeachtaí a chuireann an Ghaeilge chun cinn agus a eagrófar i mí Eanáir agus/nó i mí Feabhra le buaicphointe na sraithe imeachtaí sin ar siúl i rith Sheachtain na Gaeilge le Energia 2021.
 • Tionscadal faoi leith a chuireann an Ghaeilge chun cinn agus a eagrófar i rith mí Eanáir agus/no mí Feabhra agus a chuirfear i gcríoch roimh dheireadh Seachtain na Gaeilge le Energia 2021.
 • Caithfear an fhoirm iarratais seo a líonadh isteach ina iomláine le cur isteach ar an gciste seo. Ní ghlacfar le hiarratais seachas ar an bhfoirm sin.
 • Ní féidir le grúpaí níos mó ná iarratas amháin a chur isteach don chiste seo.
 • Má bhronntar maoiniú ar do ghrúpa ón gciste seo beidh gá tuairisc a chur ar fáil roimh dheireadh Márta ’21 leis an sciar deireanach den mhaoiniú a fháilt.
 • Caithfear lógó reatha Sheachtain na Gaeilge le Energia, Conradh na Gaeilge & an Roinn Pobail a chur ar ábhair bholscaireachta don imeacht / sraith imeachtaí nó tionscadal a bheas maoinithe ag an chiste seo.
 • Le cur isteach ar an chiste seo caithfear go mbeadh cuntas bainc ag an ghrúpa & caithfear an ráiteas bainc is déanaí a chur ar fáil san iarratas.
 • Beidh gá le beirt sínitheoir ón chuntas bainc a ainmniú san iarratas.
 • Sa thuairisc iar-imeachta, beidh ar na grúpaí admháileacha a chur ar fáil don mhaoiniú a bheas ceadaithe.
 • Tabharfar 75% den airgead do ghrúpaí a éiríonn leo na miondeontais seo a fháilt ar an 15 Eanáir 2021 & tabharfar an dara sciar do ghrúpaí théis dóibh an tuairisc a sheoladh thar nais roimh 31 Márta.

Seisiún Eolais

Beidh seisiún eolais ar siúl ar an 11 Samhain faoin scéim.

0
Bain triail aisti - Surprise Yourself!