Dún

Slide

An fhéile Ghaeilge is mó in Éirinn agus ar fud an domhain!

Is féile idirnáisiúnta Ghaeilge í Seachtain na Gaeilge le Energia, atá ar an gceiliúradh is mó dár dteanga agus dár gcultúr dúchais a bhíonn ar siúl in Éirinn agus in go leor tíortha eile gach bliain.

Gráinne Seoige

‘“Mar chainteoir dúchais, tá an Ghaeilge an-ghar do mo chroí. Tá gliondár orm a bheith mar ambasadóir do Sheachtain na Gaeilge le Energia agus cuidiú leis an nGaeilge a chur chun cinn.”

Aindriú de Paor

‘“Is breá liom an Ghaeilge, tá go leor doirse tar éis a bheith oscailte dom mar gheall ar mo ghrá do Gaeilge. Mholfainn gach éinne tús a chur lena n-aistear Ghaeilge inniu!” 

Kayleigh Trappe

“Ba mhúinteoir bunscoile mé sular thosaigh mé ar TikTok agus feicim cé chomh tábhachtacht is atá an Ghaeilge do fhorbairt na ndaoine óga agus an grá atá acu di”

Facebook
Twitter
Instagram
Picture1