Dún

Slide

An fhéile Ghaeilge is mó in Éirinn agus ar fud an domhain!

Is féile idirnáisiúnta Ghaeilge í Seachtain na Gaeilge le Energia, atá ar an gceiliúradh is mó dár dteanga agus dár gcultúr dúchais a bhíonn ar siúl in Éirinn agus in go leor tíortha eile gach bliain.

Seachtain na Gaeilge le Energia 2023

Facebook
Twitter
Instagram

Maura Derrane

”Mar chainteoir dúchais Ghaeilge tá sé fíorthábhachtach léiriú do dhaoine go bhfuil an teanga beo bríomhar fud fad na tíre, go háirithe sna ceantair Ghaelachta agus ar na hoileáin. Táim ag tnúth go mór le bheith mar ambasadóir don fhéile i mbliana”

Manchán Magan

‘’Is breá liom an draíocht agus an débhríocht a bhaineann leis an nGaeilge agus go bhfuil go leor bealaí difriúla le rudaí a rá. Déanaigí iarracht focail nua a fhoghlaim le linn na féile agus féach ar na féidearthachtaí len iad a úsáid’. 

Éadaoin Fitzmaurice

‘’Bhain mé an-sult as mo thréimhse leis an gCumann Gaelach agus mé ar an ollscoil in DCU, áit gur mhúscail mé mo ghrá don Ghaeilge. Tá an Ghaeilge chomh tábhachtach dom agus is maith liom go bhfuil deiseanna agam í a úsáid”

Picture1

Bain triail aisti - Surprise Yourself!