Dún

An fhéile Ghaeilge is mó in Éirinn agus ar fud an domhain!

Is féile idirnáisiúnta Ghaeilge í Seachtain na Gaeilge, atá ar an gceiliúradh is mó dár dteanga agus dár gcultúr dúchais a bhíonn ar siúl in Éirinn agus in go leor tíortha eile gach bliain.

Lá na Meán Sóisialta - Beo ó DCU

Facebook
Twitter
Instagram

Noel McGrath

Noel McGrath is ainm dom. Bím ag imirt iománaíochta le foireann Thiobraid Árainn agus tá áthas orm go bhfuilim mar ambasadóir ar an bhféile iontach seo. Tá dlúthbhaint idir an CLG agus an Ghaeilge agus táim ag súil leis an nGaeilge a chur chun cinn le linn Sheachtain na Gaeilge le Energia.

Caitlín Nic Aoidh

Mar bhean Ghaeltachta tá lúcháir mhór orm a bheith i m’ambasadóir ar Sheachtain na Gaeilge le Energia. Cuidíonn an fhéile go mór leis an Ghaeilge a chur chun cinn ó cheann ceann na tíre. I mbliana tá mé ag dúil go mór freastal ar léar mór imeachtaí, cinn sa Ghaeltacht ach go háirithe!

James Patrice

Is mise James Patrice agus tá sceitimíní orm a bheith mar ambasadóir Sheachtain na Gaeilge le Energia. Is breá liom teangacha agus tá an-áthas orm go bhfuil níos mó daoine óga ag baint úsáid as a gcuid Gaeilge sa lá atá inniu ann. Bain úsáid as do chuid Gaeilge ar Snapchat liom @jamespatrice nó ar Insta agus labhair Gaeilge le do chairde. Ná bíodh aon imní ort botúin a dhéanamh, níl tada gan iarracht!

Cláraigh do Nuachtlitir BÚA

Bain triail aisti - Surprise Yourself!