Slabhra Láimhe 2015

Written by riarthoir. Posted in Nuacht is deanaí, Slabhra Láimhe 2015, Slabhra Láimhe 2015

Slabhra Láimhe:

Mar chuid de mhórimeacht Sheachtain na Gaeilge i mbliana, beidh scoileanna agus grúpaí pobail ag glacadh páirte sa ‘Slabhra Láimhe’, ina mbeidh chuile rannpháirtí ag canadh an amhráin chéanna agus ag déanamh slabhra láimhe le chéile, uilig ag an am céanna. Tá muid ag iarraidh go ndéanfar taifead ar na ranganna agus grúpaí seo ionas gur féidir linn físeán ceoil a chur le chéile agus é a roinnt ar líne – beidh duaiseanna ag dul do na clibeanna is fearr!

I mbliana táimid an-sásta a rá go bhfuil leagan nua den t-amhrán ‘Is Leatsa Í’ curtha ar fáil dúinn ag Jenny Ní Ruiséil!

Is féidir leagan garbh den t-amhrán a chloisteáil agus a íoslódáil anseo:

Is Leatsa Í:

 Is Leatsa Í – Soundcloud

IS LEATSA Í – Uirlisí Amháin

Is Leatsa í – Liricí + Córdaí (Lyrics & Chords)

Is Leatsa Í – Nótaí Ceoil

Dúshlán:

Múinteoirí :
– Déan an t-amhrán a mhúineadh don rang agus coinnigh tuairisc ar an bpróiseas foghlama – glac pictúirí, físeáin, agus mínigh na focail dóibh (ceacht ranga iontach a bheadh i gceist leis).
– Ar Dé hAoine, 6 Márta 2015 ag a 12.00in, déan an t-amhrán a chasadh uilig le chéile is ‘Slabhra Láimhe’ á dhéanamh agaibh – na scolairí uilig lámh ar láimh lena chéile timpeall na scoile (agus ar fud na tíre!)
– Bíodh ceamra/físcheamra ar siúl le taifead a dhéanamh ar an imeacht, agus déanaigí iarracht bhur stampa fhéin a chur ar an amhrán – tabharfar aird faoi leith do na hiontrálacha lena bhaineann an chruthaitheacht is mó!

Smaointí:
– Má bhíonn cór/grúpa ceoil sa scoil, déan an t-amhrán a mhúineadh dóibh agus cur leagan le chéile ar féidir leis na ndaltaí canadh leis – fáilte roimh aon uirlis/stíl ar bith!
– Lán fáilte romhaibh ceolchoirm/seó scoile a chur ar siúl ar an lá – táimid ag iarraidh an méid is mó dáltaí ar féidir linn a bheith páirteach!
– Déan teagmháil le scoil áitiúil agus déan an slabhra le chéile
– Iarr ar gach rang dath éagsúil a chaitheamh nó claoí le téama áirithe
– Déan teagmháil leis na meáin áitiúil (stáisiúin ráidió/nuachtáin srl) chun poiblíocht a fháil
– Tabhair cuireadh do thuismitheoirí na ndáltaí teacht chun an imeachta a fheiceáil

Gradam na Meanscoileanna:
– Is dúshlán de chuid ‘Gradam na Meanscoileanna’ é véarsa eile de ‘Is Leatsa Í’ a chumadh, agus físeán ceoil a sheoladh isteach in éineacht leis na liricí nua. Tá duais Dearbhán ar luach €600 do thuras scoile chuig Ionad Óige na hÉireann, Droim Rí, Co. na Mí, buíochas le Coláiste na bhFiann le bhuachan. Tuilleadh eolais faoin gcomórtas anseo.

Má bhíonn aon cheist agaibh maidir leis an slabhra, ná bíodh drogall oraibh teacht i dteagmháil linn san oifig anseo ag snag@cnag.ie, nó glaoch a chur ar (01) 475 7401.

Go n-éirí libh!!

**************************************

Tags: , ,

forasnagaeilge
forasnagaeilge
RTÉ ag tacú leis na hEalaíona
Skip to toolbar