Dún

Lá na Meán Sóisialta

#LNMS17

Leis an méid Gaeilge a úsáidtear ar líne ag fás in aghaidh an lae, bheartaigh foireann Sheachtain na Gaeilge gur chóir dúinn céiliúradh a dhéanamh ar seo agus lá faoi leith a roghnú le céiliúradh a dhéanamh ar an nGaeilge ar líne le linn Sheachtain na Gaeilge le Energia. Is í an Ghaeilge ceann de na 100 teangacha is gníomhaí ar líne. Is léir an t-éileamh atá uirthi ó na seirbhisí atá ar fáil anois trí Ghaeilge; téacsáil réamhaithriseach, aipeanna agus na céadta suíomhanna idirlíne.

Tá obair na gcapall déanta ag Facebook agus comhlachtaí idirnáisiúnta eile leis an teanga a chur chun cinn agus bíonn na mílte ag baint úsáid as a gcuid Gaeilge ar na meáin shóisialta.

Ar Déardaoin 16 Márta 2017 bhí Lá na Meán Sóisialta againn. D’iarramar ar dhaoine fud fad an domhain a gcuid Gaeilge a úsáid ar an lá seo ach go háirithe! Le páirt a glacadh ní raibh ort ach postáil a chur in airde ar chuntas ar ardán ilmheánach ar bith agus an haischlib #LNMS17 a chur leis. Chomh simplí le sin!

D’éirigh go hiontach leis an lá mar fheachtas idirnáisiúnta. Seoladh os cionn 3,000 tvuíteanna leis an #LNMS17, gan dearmad a dhéanamh comh maith ar na céadta póstálacha a cuireadh in airde ar Facebook, Instagram agus Snapchat. Bhí an haischlib sa dara áit ag treochtú in Éirinn ar Twitter comh maith – éacht! Ba mhaith linn ár mbuíochas a ghabháil le gach duine a bhí linn ar an lá .

An mbeidh tú linn an bhliain seo chugainn?!

Imeacht LNMS17 in oifigí Facebook!

Mar chuid de Lá na Meán Sóisialta, reáchtáladh imeacht i gceannoifigí Facebook i mBaile Átha Cliath do dhaltaí mheánscoile – d’fhreastal os cionn 80 daltaí meánscoile ó 7 scoileanna fud fad na tíre air. Tógadh ar thuras timpeall na hoifigí iad sular fuaireadar deis éisteacht le painéal iontach cuimsitheach d’aoíchainteoirí. Is é an t-ábhar a bhí á plé ag an bpaineál ná neart na teanga ar líne sa lá ata inniu ann agus na buntáistí a bhaineann léithi sna ghairmeacha proifisiúnta ata acu. Is féidir breathnú ar chraoladh beo den phainéal thuas – caint spreaguil a bhí ann!

Facebook

 • ~ Athraigh do chuntas FB go Gaeilge
 • ~ Bí páirteach i ngrúpaí ar FB ar nós Gaeilge Amháin (Grúpa do phobal na Gaeilge timpeall an domhan)
 • ~ Cuir postálacha as Gaeilge in airde ar do leathanach féin

Twitter

 • ~ Athraigh do chuntas Twitter go Gaeilge
 • ~ Bain úsáid as na haischlibeanna #SnaG17 & #Gaeilge
 • ~ Bain úsáid as an haisclhib #LNMS17 ar Lá na Meán Sóisialta ar 16 Márta 2017

Snapchat

 • ~ Lean cuntais Gaeilge ar nos CnaGaeilge nó TG4TV
 • ~ Bain úsáid as scagairí Gaeilge ar do ghrianghraif

Instagram

 • ~ Glac grianghraif le linn imeacht SnaG agus bain úsáid as an haischlib #SnaG17
 • ~ Bain úsáid as na haischlibeanna #SnaG17 & #Gaeilge
 • ~ Lean cuntais Ghaeilge ar nós Raidió Rí-Rá, Seachtain na Gaeilge nó Conradh na Gaeilge

FACEBOOK

GMAIL

TWITTER

LINUX

MICROSOFT OFFICE

UAIR CÓDÁLA

AR GHUTHÁIN

Coimeád an litir síos le síneadh fada a aimsiú

AR RÍOMHAIRE

Brúigh Alt Gr + an litir le chéile le síneadh fada a fháil

Bain triail aisti - Surprise Yourself!