Dún

Cláraigh Imeachtaí

Is féidir eolas faoi imeachtaí as Gaeilge le linn na mbliana a aimsiú ar PEIG.ie. Is lárionad eolais don Ghaeilge é an suíomh PEIG.ie, ar a mbíonn gach eolas maidir le himeachtaí agus nuacht na teanga.

Le himeacht a chlárú níl ort ach an cnaipe thíos a bhrú agus na treoracha san fhíseáin shimplí a leanúint. Má tá aon cheist agat faoi imeachtaí ar PEIG.ie, is féidir r-phost a sheoladh chucu ag peig@cnag.ie.

Cláraigh Imeachtaí le Peig.ie
Bain triail aisti - Surprise Yourself!