Ealaín Ghaeilge ar taispeáint i leabharlanna timpeall na tíre

Written by riarthoir. Posted in Leathanach Baile, Nuacht is deanaí

Comórtas EalaíneTá iontrálacha ealaíne a chuir daltaí scoile isteach le haghaidh comórtas ealaíne na n-óg de chuid Sheachtain na Gaeilge i mí an Mhárta ar taispeáint anois i leabharlanna timpeall na tíre. Tá gach saothar ealaíne bunaithe ar sheanfhocal agus seo an chéad uair go bhfuil iontrálacha an chomórtais ar taispeáint mar chuid d’imeacht leantach de chuid Sheachtain na Gaeilge.

Bronnadh na hiontrálacha ealaíne ar Leabharlanna Chathair Chorcaí, Leabharlann Chontae Chorcaí, Leabharlanna Chathair Bhaile Átha Cliath, Leabharlanna Fhine Gall, Leabharlanna Chontae Laoise agus Leabharlann Bhun Clóidí, Co. Loch Garman i mí na Bealtaine 2014 agus tá taispeántais ar siúl anois in iliomad brainsí de chuid na seirbhísí leabharlainne rannpháirteacha.

 

Dúirt Brenda Ní Ghairbhí, Bainisteoir Sheachtain na Gaeilge: “Bhraitheamar go mbeadh an tionscadal seo an-mhaith chun an nasc idir na codanna náisiúnta agus áitiúla de Sheachtain na Gaeilge a neartú. Ghlac níos mó ná 5,800 dalta páirt inár gcomórtais óige agus theastaigh uainn é sin a aithint agus rud éigin a thabhairt ar ais don phobal. Tá súil againn tógáil ar an tionscadal seo an bhliain seo chugainn agus níos mó seirbhísí leabharlainne, scoileanna agus pobail ag glacadh páirte ann.”

 

“Bhíomar an-sásta le freagra na seirbhísí leabharlainne agus an suim a léirigh siad san ealaín a thaispeáint. Is dócha gur slí é do na leabharlanna tacú le scoileanna áitiúla, seirbhísí óige agus an Ghaeilge in aon tionscadal amháin.”

 

San iomlán, tá suas le 2,600 saothar ealaíne ó 44 scoil ar taispeáint mar chuid den tsraith taispeántais agus seo a leanas liosta na seirbhísí leabharlainne rannpháirteacha agus a sonraí teagmhála le haghaidh tuilleadh eolais:

 

SEIRBHÍS LEABHARLAINNE TEAGMHÁLAÍ GUTHÁN
Leabharlanna Chathair Chorcaí Eibhlín Cassidy 021 4924903
Leabharlanna Chontae Chorcaí Sinéad Donnelly 021 4346210
Leabharlanna Chathair Bhaile Átha Cliath Anne Gannon 01 6744851
Leabharlanna Fhine Gall Cathal Ó Cuinn 01 8708414
Leabharlanna Chontae Laoise Bernie Foran 057 8664041
Leabharlann Bhun Clóidí, Co. Loch Garman Dearbhla Ní Laighin 053 9375466

 

Is féidir níos mó eolais a fháil faoin gcomórtas ealaíne agus sraith na dtaispeántas ó oifig Sheachtain na Gaeilge ag 01 4757401 nó eolas@snag.ie.

forasnagaeilge
forasnagaeilge
RTÉ ag tacú leis na hEalaíona
Skip to toolbar