Dún

Comórtas Fógraíochta Bliain na Gaeilge

Tá TG4 ag obair i gcomhpháirt le Bliain na Gaeilge 2018 le fógra teilifíse a chur le chéile don bhliain agus tá bhur bhfógra uainn!

Is deis iontach í seo do mhic léinn sna meánscoileanna agus sa tríú leibhéal páirt a ghlacadh i gcomórtas náisiúnta, scileanna cumarsáide a fhorbairt agus duaiseanna iontacha a bhaint amach atá curtha ar fáil ag Conradh na Gaeilge

Céard atá le déanamh?

  •        Coincheap d’fhógra teilifíse le Bliain na Gaeilge 2018 a chur chun cinn a chumadh.
  •        Dréachtfhíseán den fhógra  a thaifead ar fón, ceamara nó gléas leictreonach ar bith a bhfuil rochtain agat air. (Ná bí buartha faoi chaighdeán an taifid seo,  is é an coincheap taobh thiar den fhógra an rud is tábhachtaí)
  •        Cur síos idir gairid a scríobh (100 – 200 focal).
  •        An fhoirm ag bit.do/ComortasTG4 a líonadh isteach.

 

Riachtanais:

  •        ‘Beocht na Gaeilge sa lá atá inniu ann’ téama an fhógra
  •         20 soicind ar fad
  •         Dátheangach nó as Gaeilge amháin
  •         Oiriúnach do na meáin shóisialta agus físeán mearscaipthe
  •         Oiriúnach le bheith craolta ar an dteilifís
  •         Táthar ag lorg fógra atá cruthaitheach,glic agus físiúil, chun aird an lucht féachana a mhúscailt agus íomhá nua-aimseartha a léiriú faoi Bhliain na Gaeilge agus an Ghaeilge féin

Céard í Bliain na Gaeilge? 

Is ceiliúradh í Bliain na Gaeilge 2018 de 125 bliain ónar chuireadh tús le hathbheochan na teanga le bunú Conradh na Gaeilge. Comh maith le haitheantas a thabhairt don dul chun cinn a bhfuil déanta ag eagraíochtaí Gaeilge agus Gaeltachta ó shin, beidh Bliain na Gaeilge ag cruthú na mílte deiseanna do mhuintir na tíre fud fad an oileáin an teanga a úsáid. Moltar do dhaoine na deiseanna seo a thapú agus an Ghaeilge a úsáid pé áit gur féidir. Glac páirt in imeachtaí áitiúla agus náisiúnta, comórtais agus tionscadail nua a bheidh ar siúl i rith na bliana, agus déanfaimis ár dteanga dúchas a cheiliúradh le chéile.

SPRIOCDHÁTA

12:00i.n. 01/12/2017

DUAIS DON FHÓGRA IS FEARR

– An fógra a thaifeadadh go proifisiúnta le TG4

– €500 urraithe ag Conradh na Gaeilge

Buaiteoir an Chomórtais Fógraíochta 2013

Bain triail aisti - Surprise Yourself!