Comórtas Pobail Lá Fhéile Pádraig

Written by riarthoir. Posted in Gan catagóir

 

 

SNAG LOGO PROPOSAL REV1

Comórtas Pobail Lá Fhéile Pádraig

 

 

Má tá paráid Lá Fhéile Pádraig le bheith i do bhaile i 2015, seo do dheis €1,000 a bhuachan ar a son do do ghrúpa/scoil! Níl ort ach grúpa a eagrú le teacht le chéile agus an Ghaeilge a chur chun cinn le linn na paráide! Is féidir é seo a dhéanamh trí:

  • Téama Gaeilge a bheith ar an bparáid
  • Ceol na Gaeilge in úsáid sa chúlra
  • Comórtas a reachtáil don fhlóta/pearsa Gaeilge is fearr
  • Má tá duine ag cur an pharáid i láthair, bíodh an tráchtaireacht i nGaeilge nó go dhátheangach
  • Ambasadóirí sráide deonacha (daltaí idirbhliana mar shampla) a fháil le Gaeilge a labhairt leis an slua agus ábhair tacaíochta, bileoga frásaí Gaeilge srl a scaipeadh ar an slua
  • Pictiúirí/físeáin a ghlacadh chun trácht a dhéanamh ar an lá agus chun chuir isteach le foirm tuairisce tar éis na féile

 

Chun clárú don chomórtas seo, níl ort ach foirm iontrála a chomhlánú agus a chur chuig oifig Sheachtain na Gaeilge faoi Dé hAoine, 27 Feabhra 2015. Déan an fhoirm iontrála a íoslódáil ar snag.ie ag an nasc seo.

**Tá sé tábhachtach go mbeidh an coiste ar fad aontaithe ar an nGaeilge a chur chun cinn leis an bparáid. I gcomhar le coiste na paráide, eagraigh paráid a bhfuil an Ghaeilge mar chuid lárnach de.

 

Tar éis na Féile:

*Cuir tuairisc isteach mar gheall ar an bparáid faoi Dé hAoine, 27 Márta 2015 – foirm tuairisce chomhlánaithe chomh maith le haon ábhar tacaíochta (tuaisiscí nuachta, griangraif, físeáin, srl).

Déan an fhoirm tuairisce a íoslódáil ar snag.ie

forasnagaeilge
forasnagaeilge
RTÉ ag tacú leis na hEalaíona
Skip to toolbar