Dún

Comórtais Óige

CIONNÍOLLACHA DO NA COMÓRTAIS :

 • Ní mór ainm agus sloinne gach dalta, seoladh na scoile agus ainm an mhúinteora a scríobh ar chúl gach iarratas
 • Caithfear liosta ainmneacha gach dalta a cheangail leis an bhfoirm iarratais i mbloclitreacha agus clóscríofa más féidir (ar mhaithe le hainmneacha a bheith cruinn ar na teastais). Muna dhéantar sin ní féidir linn teastais a chur ar fáil don scoil.
 • Is ea 24 Márta an spriocdháta do na hiarratais.

CLÁR RAIDIÓ

 • Comórtas grúpa atá i gceist sa chomórtas seo – moltar ar a laghad 4 duine an grúpa
 • Fad an chláir raidió 30 nóiméad ar a mhéad, le seoladh ar CD nó cnaipe cuimhneacháin

 

BLAGÁIL

 • Comórtais aonair atá i gceist sa chomórtas seo
 • Is aiste atá i gceist ach samhlaigh go bhfoilseofar ar líne é (glacfar le hiarratais lámhscríofa)
 • Is féidir é a bhunú ar aon ábhar, msh alt iriseoireachta, gearrscéal, léirmheas, dírbheathaisnéis srl
 • Is féidir é a sheoladh trí r-phost go snag@cnag.ie

FILÍOCHT

 • Comórtais aonair ata i gceist sa chomórtas seo
 • Is féidir na píosaí filíochta a bhunú ar aon ábhar

 

 

EALAÍN

 • Comórtas aonair atá i gceist sa chomórtas seo
 • Bíodh an píosa ealaíne bunaithe ar ‘Laoch Gaeilge’ nó Seanfhocail
 • Fógrófar na buaiteoirí faoi Dé hAoine, 28 Aibreán 2017.

 • Cuirfear amach na duaiseanna ar fad faoi Dé hAoine, 28 Aibreán 2017, chomh maith le teastas do gach uile dalta a ghlacfaidh páirt!

Bain triail aisti - Surprise Yourself!