Dún

Ciste Tacaíochta

Cuireann Ciste Tacaíochta Sheachtain na Gaeilge le Energia deontais bheaga ar fáil do ghrúpaí pobail chun imeachtaí beaga pobail a reáchtáil don fhéile, Seachtain na Gaeilge le Energia, a bheidh ar siúl ar 1 – 17 Márta 2018.

Níl ach ciste beag tacaíochta ann le roinnt ar líon teoranta iarratas rathúil. Iarrtar ort, mar sin, gan cur isteach ar dheontas beag más féidir leat teacht ar mhaoiniú in áit eile nó mura bhfuil urraíocht ag teastáil uait.

Coinníollacha 

1.       Iarrfar oraibh an t-imeacht a chlárú le PEIG.ie, faoin gcatagóir Sheachtain na Gaeilge, faoin Déardaoin, 21 Nollaig 2017. Ní bheidh ach dáta, am agus ionad ag teastáil ag an bpointe seo.

2.       Comhlánaigh an fhoirm iarratais atá le fail le híoslódáil ón leathanach seo. Is féidir é a líonadh ar ríomhaire agus é a sheoladh trí ríomhphost chuig snag@cnag.ie, nó is féidir é a chur i gcló agus é a sheoladh sa phost chuig Seachtain na Gaeilge, 6 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 2 faoin Déardaoin, 21 Nollaig 2017.

Fógrófar torthaí an chiste i mí Eanáir 2018. 

Bain triail aisti - Surprise Yourself!