Buaiteoirí Sheachtain na Gaeilge 2016

Written by riarthoir. Posted in Gan catagóir

favicon-196x196Comhghairdeas mór le Buaiteoirí Chomórtais Óige Sheachtain na Gaeilge 2016
agus le gach duine a ghlac páirt iontu!

 

 

 

 

Buíochas mór leis na scoileanna, múinteoirí agus daltaí as a gcuid oibre ar fad roimh, le linn agus i ndiaidh na féile
Buíochas freisin lenár n-urraithe:
• Foras na Gaeilge (www.gaeilge.ie) – Príomh-mhaoinitheoir Sheachtain na Gaeilge
• Údarás Craolacháin na hÉireann (www.bai.ie)

 

foras bai

 

 

 

 

 

 
GRADAIM
Comórtas Roinn Áit Duais Ainm Scoil Contae

CLÁR RAIDIÓ
Clár Raidió Rang 3 – 4 1 €150 Clár Ginearálta Scoil Náisiúnta, Ros Dumhnach Maigh Eo
Clár Raidió Rang 5 – 6 1 €150 Clár Ginearálta Gaelscoil Uí Earcáin, Fionnghlois Baile Átha Cliath
Clár Raidió Bliain 1-3 1 €150 Clár Ginearálta Coláiste Cholmcille, Indreabhán Gaillimh
Clár Raidió Bliain 4 – 6 1 €150 Clár Ginearálta Scoil Theach an Mhainéara, Ráth Eanaigh Baile Átha Cliath

FILÍOCHT
Comórtas Roinn Áit Duais Ainm Scoil Contae
Filíocht Rang 1 – 2 1 €60 Abby McDermott Scoil Naomh Dháibí, Nás Cill Dara
Filíocht Rang 1 – 2 2 €40 Ella Breathnach Scoil Naomh Bríde, Maigh Cuilinn Gaillimh
Filíocht Rang 1 – 2 3 €20 Kelsey Alsosa Gaelscoil Dhún Dealgan An Lú
Filíocht Rang 1 – 2 4 €20 Niall Murray Gaelscoil an Bhradáin Feasa An Mhí
Filíocht Rang 3 – 4 1 €60 Lauren Ní Nic Gaelscoil Dhún Dealgan An Lú
Filíocht Rang 3 – 4 2 €40 Séamus Mac Fhloinn Scoil Náisiúnta Eadan Fhionn Fhraoich Dún na nGall
Filíocht Rang 3 – 4 3 €20 Róisín Ní Ghallchóir Scoil Athphoirt, Árann Mór Dún na nGall
Filíocht Rang 3 – 4 4 €20 Megan Ní Shabhaois Gaelscoil Dhún Dealgan An Lú
Filíocht Rang 5 – 6 1 €60 Bridgín Ní Chnaimhsí Scoil Náisiúnta na Dúchoraidh Dún na nGall
Filíocht Rang 5 – 6 2 €40 Ava Nic Connaith Gaelscoil Cill Dara, Nás Cill Dara
Filíocht Rang 5 – 6 3 €20 Katie Foster Scoil Pádraig Naofa, Searcóg An Cabhán
Filíocht Rang 5 – 6 4 €20 Elish Clarke Scoil Phádraig Naofa, Searcóg An Cabhán
Filíocht Bliain 1 – 3 1 €60 Tara Ní Dhúic Meánscoil an Ghrianáin Mhuire An Iarmhí
Filíocht Bliain 1 – 3 2 €40 Aoife Ní Cheallaigh Scoil Gramadach Droichead Átha An Lú
Filíocht Bliain 1 – 3 3 €20 Patricija Viksna Coláiste Pháirc an Uisce Port Láirge
Filíocht Bliain 1 – 3 4 €20 Colm O’Reilly Coláiste Pháirc an Uisce Port Láirge
Filíocht Bliain 4 – 6 1 €60 Eva de Barra Meanscoil an Ghrianáin Mhuire An Iarmhí
Filíocht Bliain 4 – 6 2 €40 Becky Ní Eallaithe Coláiste Cholmcille, Indreabhán Gaillimh
Filíocht Bliain 4 – 6 3 €20 Nadine Mac Farlane Coláiste an Eachréidh Gaillimh
Filíocht Bliain 4 – 6 4 €20 Edel Ní Chróinín Coláiste Cholmcille, Indreabhán Gaillimh

BLAG
Comórtas Roinn Áit Duais Ainm Scoil Contae
Blagáil Rang 1 – 2 1 €60 Raonaid Ní Ghallchóir Scoil Athphoirt, Árainn Mhór Dún na nGall
Rang 1 – 2 2 €40 Conor Ó Cnaimhsí Scoil Náisiúnta na Dúchoraidh Dún na nGall
Rang 1 – 2 3 €20 Oisín Ó Maoileoin Gaelscoil Dhún Dealgan An Lú
Rang 1 – 2 4 €20 Ava Caulfield Scoil Náisiúnta na Dúchoraidh Dún na nGall
Blagáil Rang 3 – 4 1 €60 Éamonn Mac Seafraidh Gaelscoil Dún Dealgan An Lú
Rang 3 – 4 2 €40 Aoife Ní Mhurchú Gaelscoil na Mí An Mhí
Rang 3 – 4 3 €20 Orlaith Ní Dhúill Gaelscoil Chill Dara Cill Dara
Rang 3-4 4 €20 Nathan Ó Gráinne Gaelscoil Pheig Sayers Corcaigh
Blagáil Rang 5 – 6 1 €60 Éibhlís de Buitléir Gaelscoil Charraig Uí Leighin Corcaigh
Rang 5 – 6 2 €40 Fionn Ó Foughlú Gaelscoil Charraig Uí Leighin Corcaigh
Rang 5 – 6 3 €20 Laoiseach Ní Fhoghlú Scoil Náisiúnta Chóbh Chionn tSáile Corcaigh
Rang 5 – 6 4 €20 Ciara Sullivan Scoil Phádraig Naofa, Searcóg An Cabhán
Blagáil Bliain 1 – 3 1 €60 Rachel O’Rourke Coláiste an Rísigh, Inis An Clár
Bliain 1 – 3 2 €40 James Kelly Coláiste an Rísigh, Inis An Clár
Bliain 1 – 3 3 €20 Ryan Hodge Coláiste Éamonn Rís Loch Garman
Bliain 1 – 3 4 €20 Adam O’Neil Coláiste an Pháirc Uisce Port Láirge
Blagáil Bliain 4 – 6 1 €60 Sibéal Ó Corcora Coláiste an Eachréidh, Baile Átha Rí Gaillimh
Bliain 4 – 6 2 €40 Edel Ní Chróinín Coláiste Cholmcille, Indreabhán Gaillimh
Bliain 4 – 6 3 €20 Gráinne Nic an Iomaire Coláiste Cholmculle, Indreabhán Gaillimh
Bliain 4 – 6 4 €20 Orlaith Ní Shé Coláiste Cholmcille, Indreabhán Gaillimh

EALAÍN
Comórtas Roinn Áit Duais Ainm Scoil Contae
Ealaín Naíonáin 1 €60 Sarah Murray Scoil Náisiúnta Carriglea, Dún Garbhán Port Láirge
Naíonáin 2 €40 Deibhile Ní Dhuibhir Scoil Náisiúnta Chaisleán an Danair Cill Mhantáin
Naíonáin 3 €20 Evie Knopfler Gaelscoil an Bhradáin Feasa An Mhí
Naíonáin 4 €20 Nessa Ní Dháibhí Scoil Náisiúnta Chaisleán an Danair Cill Mhantáin
Ealaín Rang 1 – 2 1 €60 Fiona Lam Ladyswell N.S. Bail Átha Cliath
Rang 1 – 2 2 €40 Gráinne Mc Kenna Scoil Mhuire na nGael An Lú
Rang 1 – 2 3 €20 Sophie Ní Nualláin Gaelscoil Sáirséal Luimneach
Rang 1 – 2 4 €20 Jenna Keoghan St. Colmcille’s N.S. Muileann gCearr Iarmhí
Ealaín Rang 3 – 4 1 €60 Iseult Wilson Scoil Mhuire na nGael An Lú
Rang 3 – 4 2 €40 Katie O’Shaughnessy – Larkin Scoil Mhuire na nGael An Lú
Rang 3 – 4 3 €20 Fae Enyedoi Gaelscoil Chill Dara Cill Dara
Rang 3 – 4 4 €20 Rachel Nic Ráinne Gaelscoil na Míl An Mhí
Ealaín Rang 5 – 6 1 €60 Roibéard Urquhart Scoil Náisiúnta Creachmhaoil Gaillimh
Rang 5 – 6 2 €40 Brigit Ní Eidhin Nic Lochlainn Gaelscoil na Dúglaise Corcaigh
Rang 5 – 6 3 €20 Alex Sleseris Scoil Mhuire na nGael, Dún Dealgan An Lú
Rang 5 – 6 4 €20 Abby Vaianella Scoil Mhuire, Dún na Mainistreach Port Láirge
Ealaín Bliain 1 – 3 1 €60 Chloe Ní Chárthaigh Pobalscoil Inbearscéine Ciarraí
Bliain 1 – 3 2 €40 Phoebe Hogan Coláiste Pbail Scoil Mhuire, Iarthar Chorcaí Corcaigh
Bliain 1 – 3 3 €20 Susan Gallagher Coláiste Mhaigh Éne, Bun Dobhráin Dún na nGall
Bliain 1 – 3 4 €20 Fahima Rahman Coláiste Mhaigh Éna, Bun Dobhráin Dún na nGall
Ealaín Bliain 4 – 6 1 €60 Sinéad Ní Chaoimh Scoil Phobail Sliabh Luachra Ciarraí
Bliain 4 – 6 2 €40 Róisín Ní Dhálaigh Scoil Phobail Sliabh Luachra Ciarraí
Bliain 4 – 6 3 €20 Sinéad Buckley Scoil Mhuire, Bóthar Wellington Corcaigh
Bliain 4 – 6 4 €20 Clodagh Gill Scoil Mhuire, Bóthar Wellington Corcaigh

Seolfar duaiseanna chuig na scoileanna i mí na Bealtaine 2016

Seolfar Teastas Rannpháirtíochta chuig gach dalta a ghlac páirt sna Comórtais Oíge go luath.

Míle buíochas arís as páirt a ghlacadh sna comórtais agus san fhéile, tá súil againn gur bhain sibh sult as!
Beirigí Bua!

 

Tags: , , ,

forasnagaeilge
forasnagaeilge
RTÉ ag tacú leis na hEalaíona
Skip to toolbar