Buaiteoirí Chomórtais Óige Sheachtain na Gaeilge 2014 Fógartha

Written by riarthoir. Posted in Leathanach Baile, Nuacht is deanaí

ANSEO!Tá Seachtain na Gaeilge an-sásta buaiteoirí na gcomórtas óige a reáchtáladh mar chuid den fhéile 2014 a fhógairt. Ghlac 5,800 duine óg páirt sna comórtais sna réimsí ealaíne, filíochta, blagála agus raidió agus tá scoth na n-iontrálacha aitheanta ar shuíomh gréasáin na féile, www.snag.ie.

Tá Gradam na Scoileanna, duais don scoil a dhéanann an ceiliúradh is fearr agus is gníomhaí ar an bhféile, bainte amach ag Gaelscoil na Mí, Cill Dhéagláin, Co. na Mí. Tá dearbhán €300 buaite acu don siopa leabhar Gaeilge, An Siopa Leabhar, ag 6 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 2 (www.cnag.ie/siopa). Chomh maith leis sin, tá níos mó ná 60 duais aonair bainte amach ag daoine óga ó gach cearn den tír agus níos faide i gcéin, ó Loch Garman go hÁrainn Mhór agus ó Ard Mhacha go dtí an Bhruiséil.

 

Dúirt Brenda Ní Ghairbhí, Bainisteoir Sheachtain na Gaeilge: “Déanaim comhghairdeas le Gaelscoil na Mí, na buaiteoirí aonair ar fad agus gach uile duine a ghlac páirt sna comórtais. Ba léir ó chaighdeán agus ó líon na n-iontrálacha go bhfuil ag éirí leis an bhféile daoine óga ó cheann ceann na tíre a spreagadh chun leas a bhaint as an teanga ar bhealaí úra, iontacha.

 

“Tá buíochas mór le dul go múinteoirí agus scoileanna ar fud na tíre as an obair a chuireann siad isteach san fhéile agus as an spreagadh a thugann siad dá gcuid daltaí.”

 

Rinne Údarás Craolacháin na hÉireann urraíocht ar an gcomórtas clár raidió de chuid Sheachtain na Gaeilge i mbliana, mar aon le maoiniú a chur ar fáil chun ceardlanna raidió a reáchtáil i scoileanna timpeall na tíre.

 

Bhí sí mar aidhm ag an gcomórtas raidió craoltóirí óga, agus an Ghaeilge go ginearálta, a spreagadh san earnáil chraoltóireachta agus b’iad Gaelscoil Riabhach, Gaillimh; Scoil an Cheathrair Álainn, Baile Átha Cliath; Coláiste na nUrsulach, Sligeach; agus Scoil Theach an Mhainéara, Baile Átha Cliath, a ghnóthaigh duaiseanna as na cláir raidió Ghaeilge a rinneadar siúd.

 

Tá duaiseanna Sheachtain na Gaeilge á gcur sa phost chuig na scoileanna éagsúla ón tseachtain seo ar aghaidh, agus seolfar Teastas Rannpháirtíochta chuig gach dalta a ghlac páirt sna comórtais i mbliana freisin.

 

Is féidir liosta iomlán na mbuaiteoirí a fháil ANSEO!

forasnagaeilge
forasnagaeilge
RTÉ ag tacú leis na hEalaíona
Skip to toolbar