Dún

BÚA GAEILGE

Tá Conradh na Gaeilge ag cur dúshláin chun cinn gach mí le daoine a spreagadh chun níos mó Gaeilge a labhairt agus eolas a thabhairt dóibh faoi na bealaí is spéisiúla le sin a dhéanamh. Tugtar BÚA, Bainim Úsáid As, do na dúshláin mhíosúla. Chuir foireann Sheachtain na Gaeilge, an fhéile idirnáisiúnta Ghaeilge, tús le BÚA.

Leagtar spriocanna faoi leith amach ag tús gach mí agus iad dírithe ar dhaoine le gach leibhéal Gaeilge. Fiú má cheapann tú nach bhfuil aon Ghaeilge agat, is deis iontach seo le iontas a chur ort féin faoin méid Gaeilge atá agat!

Le clárú don dúshlán seo, líon isteach an fhoirm chlárúcháin anseo. Cuirfear dúshlán nua ar aghaidh chugat gach mí agus is fút féin atá sé ansin!

Go n-éirí libh agus ná déanaigí dearmad  #BÚAGaeilge a úsáid agus bhur n-iarrachtaí á roinnt ar na meáin shóisialta!

Gaeilge ar an teilifís

Peig.ie

An Seinnteoir Raidió

Gaeilge ar an foirm don daonáireamh

Gaeilge ar líne

Na Meáin Ghaeilge

Cúpla focal & mé ag tabhairt cuairt ar dhaltaí sa ghealtacht

Gaeilge ar mo laethanta saoire

Cláraigh do Nuachtlitir BÚA

Bain triail aisti - Surprise Yourself!