Dún

Bliain na Gaeilge 2018

Faoi Bhliain na Gaeilge 2018

Is ceiliúradh í Bliain na Gaeilge 2018 de 125 bliain ónar chuireadh tús le hathbheochan na teanga le bunú Conradh na Gaeilge. Comh maith le haitheantas a thabhairt don dul chun cinn a bhfuil déanta ag eagraíochtaí Gaeilge agus Gaeltachta ó shin, beidh Bliain na Gaeilge ag cruthú na mílte deiseanna do mhuintir na tíre fud fad an oileáin an teanga a úsáid. Moltar do dhaoine na deiseanna seo a thapú agus an Ghaeilge a fhoghlaim ó bhonn, nó leanúint ar aghaidh léithi ón áit a chríochnaíodh, nó fiú iarracht a dhéanamh í a labhairt go laethúil. Glac páirt in imeachtaí áitiúla agus náisiúnta, comórtais agus tionscadail nua a bheidh ar siúl i rith na bliana, agus déanfaimis ár dteanga dúchas a cheiliúradh le chéile.

Féach thíos dhá bhealach gur féidir leat a bheith páirteach. Le níos mó eolais ar an mbliain a fháil téigh do PEIG.ie/2018.

Bain triail aisti - Surprise Yourself!