Baineann Craoltóirí Óga Duais Mór amach i gComórtas Raidió Náisiúnta

Written by riarthoir. Posted in Nuacht is deanaí

Bronnadh Duaiseanna Raidió_Ionadaithe ó na Ceithre Scoil (3) (800x533)Tá duaiseanna á mbronnadh ar chraoltóirí óga, le haitheantas a thabhairt dóibh as comórtas raidió náisiúnta Údarás Craolacháin na hÉireann/Sheachtain na Gaeilge a bhuachan, ag ócáid speisialta bronnta gradam ag oifigí Údarás Craolacháin na hÉireann inniu.

 

Iarradh ar ghrúpaí daltaí timpeall na tíre clár raidió Gaeilge a léiriú agus a chur isteach mar chuid de Sheachtain na Gaeilge, leis na hiontrálacha buacacha i ngach roinn ag buachan duais airgid €150 chomh maith le craoladh speisialta den chlár críochnaithe ar Raidió Rí-Rá, stáisiún raidió Gaeilge do dhaoine óga agus comhpháirtí an chomórtais.

Is as na scoileanna seo a leanas buaiteoirí an chomórtais:

(i)     Gaelscoil Riabhach, Baile Locha Riach, Co. na Gaillimhe;

(ii)   Scoil an Cheathrair Álainn, Mullach Eadrad, Co. Bhaile Átha Cliath;

(iii)Scoil Theach an Mhainéara, Ráth Éanaigh, Co. Bhaile Átha Cliath; agus

(iv)Coláiste na nUrsulach, Sligeach.

 

Agus í ag labhairt inniu, dúirt Brenda Ní Ghairbhí, Bainisteoir Sheachtain na Gaeilge: “Déanaim comhghairdeas leis na grúpaí buacacha agus le gach duine a ghlac páirt sa chomórtas. Is léir ó chaighdeán agus ó líon na n-iontrálacha go bhfuil ag éirí leis an bhféile daoine óga ó cheann ceann na tíre a spreagadh chun leas a bhaint as an teanga ar bhealaí úra, iontacha. Tá buíochas mór le dul go múinteoirí agus scoileanna as an obair a chuireann siad isteach san fhéile agus as an spreagadh a thugann siad dá gcuid daltaí.”

 

Rinne Údarás Craolacháin na hÉireann urraíocht ar an gcomórtas náisiúnta clár raidió agus chomh maith leis sin, mhaoinigh siad sraith de cheardlanna raidió a reáchtáladh i scoileanna timpeall na tíre aimsir Sheachtain na Gaeilge.

 

Dúirt Michael O’Keeffe, Príomhfheidhmeannach Údarás Craolacháin na hÉireann: “Tá Údarás Craolacháin na hÉireann an-sásta comhoibriú le Seachtain na Gaeilge arís leis an gcomórtas seo a thabhairt do scoileanna timpeall na tíre. Spreagann an tionscadal úsáid na Gaeilge i measc na chéad ghlúine eile de chraoltóirí i slí phraiticiúil agus táimid an-sásta gur féidir linn tacú leis an gcomórtas seo trí Scéim Urraíochta an Údaráis. Molaimid na hiontrálacha buacacha agus déanaimid comhghairdeas leis na daltaí agus múinteoirí a chuir a lán oibre isteach sa tionscadal.”

 

Is féidir éisteacht le hiontrálacha buacacha an chomórtais náisiúnta ar-líne ar https://soundcloud.com/SnaGaeilge.

 

Rang 5-6: Scoil an Cheathrair Álainn, Baile Átha Cliath 15
https://soundcloud.com/snagaeilge/scoil-an-cheathrair-alainn

Rang 3-4: Gaelscoil Riabhach, Baile Locha Riach, Co. na Gaillimhe
https://soundcloud.com/snagaeilge/gaelscoil-riabhach-clar-riabhach

Bliain 4-6: Coláiste na nUrsulach, Sligeach
https://soundcloud.com/snagaeilge/colaiste-na-nursulach-beezie-bean-an-locha

Bliain 4-6: Scoil Theach an Mhainéara, Baile Átha Cliath 5
https://soundcloud.com/snagaeilge/scoil-theach-an-mhain-ara-seo

forasnagaeilge
forasnagaeilge
RTÉ ag tacú leis na hEalaíona
Skip to toolbar