Ag tacú leis an Ribín Glas ar son na Meabhairshláinte

Written by riarthoir. Posted in Leathanach Baile, Nuacht is deanaí

Ribín GlasTá Seachtain na Gaeilge ag tacú le feachtas an Ribín Ghlais, atá á reáchtáil do mhí na Bealtaine, chun feasacht a ardú faoi fhadhbanna meabhairshláinte agus caint oscailte faoi na fadhbanna sin a spreagadh i measc an phobail.

 

Mar chuid den fheachtas, tá ribíní glasa á ndáileadh ag ionaid éagsúla, mar shampla ag stáisiúin traenach, ionaid um fhaisnéis do shaoránaigh agus ag imeachtaí ardaithe feasachta éagsúla i rith na míosa. Iarrtar ar gach duine ribín glas a chaitheamh mar shiombail do dhul i ngleic leis an stiogma a bhaineann le fadhbanna meabhairshláinte.

 

Dúirt Brenda Ní Ghairbhí, Bainisteoir Sheachtain na Gaeilge: “Theastaigh uainn tacú leis an bhfeachtas ríthábhachtach seo, mar sin d’fhiosraíomar le grúpaí a bhíonn páirteach i Seachtain na Gaeilge gach bliain an mbeadh suim acu imeachtaí a reáchtáil don Ribín Glas. Beidh imeachtaí Gaeilge agus dátheangacha ar siúl i mbliana i gCiarraí, Cill Chainnigh, An Mhí, Maigh Eo agus Dún na nGall. Táimid an-sásta go mbeidh ról ag an nGaeilge san fheachtas agus go mbeidh imeachtaí ar fáil do phobal na Gaeilge mar chuid den fheachtas.”

 

An chéad imeacht a bheidh ar siúl ná caint SAFETALK i gCathair Dónall, Ciarraí Theas amárach, 14 Bealtaine; ansin beidh lá sean nóis in Ionad Cultúir agus Teanga Turas Siar i Maigh Eo; beidh biongó Gaeilge agus seisiún eolais faoin leabhrán “How are you feeling Today” de chuid CLG Colmcille, i mBaile an Bhiataigh, Co. na Mí; beidh rith teaghlaigh ar siúl i gCill Chainnigh agus táthar ag súil leis na céadta duine a mhealladh le rith ar son na meabhairshláinte ar an lá; agus beidh lá eolais faoin meabhairshláinte san Fhál Carrach, Co. Dhún na nGall.

 

Seo a leanas sceideal na n-imeachtaí a bheidh ar siúl mar chuid den Ribín Glas:

 

DÁTA AM IMEACHT IONAD TEAGMHÁLAÍ GUTHÁN
14/05/14 19:00 Caint SAFETALK Halla Pobail,Cathair Dónall Áine Uí Bheoláin 087 6904259
18/05/14 15:00 Lá Sean Nóis Ionad Cultúir & Teanga Turas Siar Pádraic Ó Murchú 097 85011087 6990505
23/05/14 16:30 Biongó Gaeilge & Seisiún Eolais Clubtheach CLG Colmcille, Baile an Bhiataigh Gwen Lanigan,Craobh na Bóinne & CLG Colmcille 087 9726472
25/05/14 12:00 Rith Beo Gaelscoil Osraí,Cill Chainnigh Michelle Ní Bhuachalla,Gaelscoil Osraí 057 7765697
31/05/14 Lá Eolais faoi Shláinte Intinne Ionad Acmhainne Bhéal an Átha Margaret,Pobal Eascarrach 074 9180571

 

Is féidir níos mó eolais a fháil faoin Ribín Glas ar an suíomh gréasáin, www.greenribbon.ie, agus is féidir níos mó eolais a fháil faoi na himeachtaí Gaeilge a bheidh ar siúl ar http://snag.ie/imeachtai-2, 01 4757401 nó eolas@snag.ie.

forasnagaeilge
forasnagaeilge
RTÉ ag tacú leis na hEalaíona
Skip to toolbar