• Seachtain na Gaeilge 2015

  Beidh Seachtain na Gaeilge 2015 ar siúl ó 1-17 Márta!

  D'éirigh go hiontach le SnaG 2014 & táthar ag súil le cur leis an bhféile in 2015.

  Léigh Tuairisc na Féile 2014 ANSEO.

 • Buaiteoirí na gComórtas 2014

  Comhghairdeas le gach duine a ghlac páirt i gcomórtais óige Sheachtain na Gaeilge 2014! Ghlac níos mó ná 5,800 duine óg páirt & bhí ardchaighdeán ag baint leis na hiontrálacha! Féach ar liosta na mbuaiteoirí ANSEO!

 • Aip SnaG


  Tá an aip SnaG ar fáil don iPhone anois ar iTunes agus d'Android ar Google Play! Faigh imeachtaí in aice leatsa, cuir i d'fhéilire iad & foghlaim frása nua gach lá le Frása an Lae!

Athbhliain Faoi Mhaise Daoibh!!

Written by riarthoir. Posted in Gan catagóir

Seachtain na Gaeilge_Lógó_Lándaite_Trédhearcach_400px

Athbhliain Faoi Shéan is Faoi Mhaise daoibh uilig!
Táimid ag súil go mbeidh 2015 bisiúil, sláintiúil agus taitneamhach daoibh ar fad.

Tá clár Sheachtain na Gaeilge 2015 ag teacht le chéile go maith agus beidh lámhleabhar na scoileanna á sheoladh amach againn roimh dheireadh na míosa seo.
Tá muid ag glacadh le horduithe don ábhar tacaíochta freisin – tá foirm orduithe le fáil ar shuíomh na seachtaine anseo, nó is féidir teagmháil a dhéanamh linn ar snag@cnag.ie.
Má’s mian le do chraobh/scoil/ghrúpa imeacht faoi leith a chlárú linn, is féidir é sin a dhéanamh ar an suíomh freisin (anseo), agus déanfar é a fhógairt ar an suíomh agus ar na meáin shóisialta.
Cliona Ní Chiosáin agus Tomaí O Conghaile atá mar ambasadóirí na féile i mbliana, agus beidh póstaeir á scaipeadh againn go luath, comh maith leis an bhfógra ráidió agus teilifíse.
Má bhíonn aon cheist agaibh, ná bíodh drogall oraibh teacht i dteagmháil linn anseo san oifig ag snag@cnag.ie, nó glaoigh orainn ag (01) 475 7401.

conradhAodhan

Conradh na Gaeilge,
6 Sráid Fhearchair,
BÁC 2
(01) 475 7401

Comórtas Pobail Lá Fhéile Pádraig

Written by riarthoir. Posted in Gan catagóir

 

 

SNAG LOGO PROPOSAL REV1

Comórtas Pobail Lá Fhéile Pádraig

 

 

Má tá paráid Lá Fhéile Pádraig le bheith i do bhaile i 2015, seo do dheis €1,000 a bhuachan ar a son do do ghrúpa/scoil! Níl ort ach grúpa a eagrú le teacht le chéile agus an Ghaeilge a chur chun cinn le linn na paráide! Is féidir é seo a dhéanamh trí:

 • Téama Gaeilge a bheith ar an bparáid
 • Ceol na Gaeilge in úsáid sa chúlra
 • Comórtas a reachtáil don fhlóta/pearsa Gaeilge is fearr
 • Má tá duine ag cur an pharáid i láthair, bíodh an tráchtaireacht i nGaeilge nó go dhátheangach
 • Ambasadóirí sráide deonacha (daltaí idirbhliana mar shampla) a fháil le Gaeilge a labhairt leis an slua agus ábhair tacaíochta, bileoga frásaí Gaeilge srl a scaipeadh ar an slua
 • Pictiúirí/físeáin a ghlacadh chun trácht a dhéanamh ar an lá agus chun chuir isteach le foirm tuairisce tar éis na féile

 

Chun clárú don chomórtas seo, níl ort ach foirm iontrála a chomhlánú agus a chur chuig oifig Sheachtain na Gaeilge faoi Dé hAoine, 27 Feabhra 2015. Déan an fhoirm iontrála a íoslódáil ar snag.ie ag an nasc seo.

**Tá sé tábhachtach go mbeidh an coiste ar fad aontaithe ar an nGaeilge a chur chun cinn leis an bparáid. I gcomhar le coiste na paráide, eagraigh paráid a bhfuil an Ghaeilge mar chuid lárnach de.

 

Tar éis na Féile:

*Cuir tuairisc isteach mar gheall ar an bparáid faoi Dé hAoine, 27 Márta 2015 – foirm tuairisce chomhlánaithe chomh maith le haon ábhar tacaíochta (tuaisiscí nuachta, griangraif, físeáin, srl).

Déan an fhoirm tuairisce a íoslódáil ar snag.ie

Seachtain na Gaeilge
cnag
forasnagaeilge