Dún

An fhéile Ghaeilge is mó in Éirinn agus ar fud an domhain!

Is féile idirnáisiúnta Ghaeilge í Seachtain na Gaeilge, atá ar an gceiliúradh is mó dár dteanga agus dár gcultúr dúchais a bhíonn ar siúl in Éirinn agus in go leor tíortha eile gach bliain.

Bhí féile den scoth ann arís i mbliana, le beagnach milliúin daoine ag glacadh páirt sna céadta imeachtaí fud fad an domhain. Míle buíochas as ucht a bheith páirteach i mbliana – táimid ag súil le féile na bliana seo chugainn cheanna!

Lá na Meán Sóisialta - Beo ó Facebook!

Facebook
Twitter
Youtube
Miriam O’ Callaghan

Is mise Miriam O’ Callaghan agus táim ag súil go mór le bheith mar ambasadóir do Sheachtain na Gaeilge i mbliana. Is deis iontach é seo dom chun níos mó Gaeilge a úsáid ó lá go lá I measc mo chlann, mo theaghlaigh & mo chomhghleacaithe!

Bain triail as do chuid Gaeilge i rith Sheachtain na Gaeilge!

Art Parkinson

Art Parkinson is ainm dom, b’fhéidir go n-aithneoidh tú mé ó Kubo and the Two Strings agus Game of Thrones. Déanaim mo chuid staidéar trí mheán na Gaeilge agus bím ag foghlaim trí Ghaeilge fud fad an domhain agus scannáin á dtaifeadadh agam.

Táim an-mhortasach as ár dteanga dúchais agus bím iontach bródúil í a labhairt ó lá go lá. Molaim duit imeacht a eagrú le linn Sheachtain na Gaeilge chun spraoi a bhaint as an teanga!

Mícheál Ó Ciaraidh

Mícheál Ó Ciaraidh anseo ó TG4, seans go mbeadh aithne agaibh orm ó Snapchat! Iarraim oraibh na meáin shóisialta a úsáid trí Ghaeilge le linn Sheachtain na Gaeilge 2017 ach go háirithe ar 16/03/2017 mar chuid de Lá na Meán Sóisialta. Is féidir Facebook, Gmail & Twitter a úsáid as Gaeilge nó is féidir teachtaireachtaí as Gaeilge a scríobh ar do chuid grianghraf ar Snapchat!

Cláraigh do Nuachtlitir BÚA

Bain triail aisti - Surprise Yourself!