• Seachtain na Gaeilge 2015

  Beidh Seachtain na Gaeilge 2015 ar siúl ó 1-17 Márta!

  D'éirigh go hiontach le SnaG 2014 & táthar ag súil le cur leis an bhféile in 2015.

  Léigh Tuairisc na Féile 2014 ANSEO.

 • Buaiteoirí na gComórtas 2014

  Comhghairdeas le gach duine a ghlac páirt i gcomórtais óige Sheachtain na Gaeilge 2014! Ghlac níos mó ná 5,800 duine óg páirt & bhí ardchaighdeán ag baint leis na hiontrálacha! Féach ar liosta na mbuaiteoirí ANSEO!

 • Aip SnaG


  Tá an aip SnaG ar fáil don iPhone anois ar iTunes agus d'Android ar Google Play! Faigh imeachtaí in aice leatsa, cuir i d'fhéilire iad & foghlaim frása nua gach lá le Frása an Lae!

Comórtas Pobail Lá Fhéile Pádraig

Written by riarthoir. Posted in Gan catagóir

 

 

SNAG LOGO PROPOSAL REV1

Comórtas Pobail Lá Fhéile Pádraig

 

 

Má tá paráid Lá Fhéile Pádraig le bheith i do bhaile i 2015, seo do dheis €1,000 a bhuachan ar a son do do ghrúpa/scoil! Níl ort ach grúpa a eagrú le teacht le chéile agus an Ghaeilge a chur chun cinn le linn na paráide! Is féidir é seo a dhéanamh trí:

 • Téama Gaeilge a bheith ar an bparáid
 • Ceol na Gaeilge in úsáid sa chúlra
 • Comórtas a reachtáil don fhlóta/pearsa Gaeilge is fearr
 • Má tá duine ag cur an pharáid i láthair, bíodh an tráchtaireacht i nGaeilge nó go dhátheangach
 • Ambasadóirí sráide deonacha (daltaí idirbhliana mar shampla) a fháil le Gaeilge a labhairt leis an slua agus ábhair tacaíochta, bileoga frásaí Gaeilge srl a scaipeadh ar an slua
 • Pictiúirí/físeáin a ghlacadh chun trácht a dhéanamh ar an lá agus chun chuir isteach le foirm tuairisce tar éis na féile

 

Chun clárú don chomórtas seo, níl ort ach foirm iontrála a chomhlánú agus a chur chuig oifig Sheachtain na Gaeilge faoi Dé hAoine, 27 Feabhra 2015. Déan an fhoirm iontrála a íoslódáil ar snag.ie ag an nasc seo.

**Tá sé tábhachtach go mbeidh an coiste ar fad aontaithe ar an nGaeilge a chur chun cinn leis an bparáid. I gcomhar le coiste na paráide, eagraigh paráid a bhfuil an Ghaeilge mar chuid lárnach de.

 

Tar éis na Féile:

*Cuir tuairisc isteach mar gheall ar an bparáid faoi Dé hAoine, 27 Márta 2015 – foirm tuairisce chomhlánaithe chomh maith le haon ábhar tacaíochta (tuaisiscí nuachta, griangraif, físeáin, srl).

Déan an fhoirm tuairisce a íoslódáil ar snag.ie

CUNTÓIR OIFIGE CEAPTHA AG CONRADH NA GAEILGE

Written by riarthoir. Posted in Uncategorized

Tá áthas ar Chonradh na Gaeilge Jenny Ní Ruiséil as Léim an Bhradáin a fhógairt mar Chúntóir Oifige le Seachtain na Gaeilge. Tá Jenny lonnaithe in Uimhir a 6, Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath. Céimí de chuid Ollscoil na hÉireann Mhá Nuad agus baill den ghrúpa ceoil Seo Linn is ea í Jenny. Beidh sí ag díriú ar riarachán na féile agus ag tacú le scoileanna agus grúpaí pobail agus iad i mbun pleanála d’Fhéile 2015.

Arsa Sinéad Ní Dhomhnaill, Bainisteoir Gníomhach Sheachtain na Gaeilge: “Tá an-áthas orainn fáilte a chur roimh Jenny. Cuirfidh sí go mór le cumas na foirne dul i bhfeidhm ar níos mó scoileanna agus grúpaí pobail agus an fhéile is mó riamh a chur ar siúl i 2015.”

Arsa Jenny Ní Ruiséil, Cuntóir Oifige le Seachtain na Gaeilge: “Táim ag tnúth go mór le bheith ag obair le foireann Chonradh na Gaeilge agus Sheachtain na Gaeilge agus tá súil agam go mbeidh mé in ann cuir leis an obair atá ar siúl acu cheana féin.”

Más maith leat tuilleadh eolais a fháil ar Sheachtain na Gaeilge is féidir leat teagmháil a dhéanamh leis an bhfoireann:

Sinéad Ní Dhomhnaill, Bainisteoir Gníomhach, sinead@cnag.ie

Seán Ó Murchadha, Feidhmeannach Ardú Feasachta agus Ilmheán, sean@cnag.ie

Jenny Ní Ruiséil, Cuntóir Oifige, jenny@cnag.ie,

nó glaoigh ar lároifig Sheachtain na Gaeilge ar +353 (0)1 475740.

Seachtain na Gaeilge
cnag
forasnagaeilge